Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag inn for at fylkestinget skal anmode om at det igangsettes arbeid med å utrede et nytt bompengeinnkrevingssystem i Kristiansandregionen. Bakgrunnen er at regjeringen i fjor sommer besluttet at en ny samferdselspakke for Kristiansandregionen skal ta utgangspunkt i bygging av en ytre ringvei, "Konsept Ytre Ringvei", utenfor Kristiansand-sentrum. Utredninger og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre samferdselstiltak skal inngå i planleggingen.

Det må fattes lokalpolitisk vedtak om bompengeinnkreving. Dette er en forutsetning for statlige bevilgninger til utbyggingen. Vedtaket medfører ikke fylkeskommunale bidrag.

Hovedutvalget gikk i tillegg, mot stemmene fra AP,  inn for å anmode fylkestinget om å be regjeringen vurdere en høyere statlig finansieringsandel i bompengeprosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer