Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fortsatt har utfordringer på investeringssiden. Det gjelder særlig i forhold til dekning av allerede foretatte investeringer knyttet til ferdigstillelsen av bygget. Fylkesrådmannen varsler at finansieringen av den gjenstående grunninvesteringen og andel av fjernbåren varme vil bli vurdert i forbindelse med budsjettarbeidet for 2014.

Området hvor Tingvatn fornminnepark og besøkssenter befinner seg var frem til 2003 benyttet av Forsvaret. I 2003 besluttet Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune å erverve eiendommen på tilbud fra Forsvaret. Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS ble  opprettet i 2006 av Hægebostad kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Man var da enige om å utvikle en kulturhistorisk arena i de gamle byggene på eiendommen. Eierne stod for den økonomiske finansieringen av ombygningen, mens styret i det  interkommunale selskapet stod for planlegging og gjennomføring av byggeprosessen. I juni 2011 kunne besøkssenteret åpne for besøkende med store utstillingslokaler, kafé, museumsbutikk, turistinformasjon og næringshaller.

Besøkssenteret har hatt et tett samarbeid med fylkeskommunen omkring drift og utvikling av plassen. I 2012 bevilget fylkeskommunen 200 000 kroner i ordinært driftstilskudd. Fylkeskommunen og Hægebostad kommune har i dessuten inngått en avtale om et ekstraordinært tilskudd på 400 000 kroner  årlig i en treårsperiode fra 2013-2015. I tillegg har fylkeskonservatoren bistått med utvikling av det kulturhistoriske formidlingsopplegget. Samarbeid ble videreført i 2012.

Antallet av besøkende var i 2012 på 1954. Adgang til hele anlegget var gratis.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Ebokbib Logo Rund
  av jto, 06.02.19

  eBokBib opphører til nyttår

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer
 • Arkivet I Kristiansand
  av jto, 29.01.19

  EØS-MIDLENE Hvilke muligheter gir dette for deg?

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer
 • Arkivet I Kristiansand
  av jto, 29.01.19

  EØS-MIDLENE Hvilke muligheter gir dette for deg?

  Les mer
 • Heiplansamling 2018 Øystein Kristensen Presenterer Data Fra Villreinprosjektet
  av bal, 13.09.18

  Vellykket Heiplansamling i Åseral

  Les mer