Miljøverndepartementet vurderer å foreta endringer i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, på punktet som gjelder utbygging av Sørlandsparken Vest. Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag om å gjennomføre planen uten endringer. Dette kom frem på møtet i fylkesutvalget på onsdag.

Miljøverndepartementets forslag innebærer at det settes stopp for etablering av ytterligere handel i Sørlandsparken Vest. Fylkesrådmannen fremholder at Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050, som ble vedtatt av fylkestinget i juni i år, kom i stand etter en meget omfattende og grundig regional prosess. Det vises videre til at det har ligget som en premiss i hele planprosessen at Sørlandsparken skal ses på som et helhetlig område for å sikre en optimal utvikling. I departementets vurdering legges det til grunn at dersom det skal åpnes for ytterligere handel, skal dette skje i Sørlandsparken Øst, i Lillesand kommune.

Fylkesrådmannen fastholder at hele Sørlandsparken må ses på i sammenheng, og vil derfor ikke gjøre de endringer som fremgår av Miljøverndepartementets konklusjon.

 

 

av Wanja Richardsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer