Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på vel 1,4 millioner kroner, en forbedring på nesten 1,5 millioner kroner fra året før. Vest-Agder fylkeskommune eier 50 prosent av Vest-Agder-museet IKS. Øvrige eierandeler er: Kristiansand kommune 20 prosent, Mandal, Vennesla, Flekkefjord og Farsund fem prosent hver og en prosent på hver av de øvrige kommunene i fylket.

Besøkstallet var i 2012 på 76 806 i motsetning til 85 868 personer året før. Nedgangen skyldes i hovedsak at Setesdalsbanen ble innstilt i sesongen. For de andre avdelingene var det tale om små endringer. Nytt i 2012 var at Kristiansand Kanonmuseum ble en del av museets tilbud og at man økte aktiviteten i Lille Nodeviga ved Odderøya. Museet har også fokus på å øke besøkstallene gjennom deltagelse i reiselivsklyngen Arena Usus. Nettverket har et fokus på gjenkjøp og skal bidra til å øke bedriftenes konkurranseevne.

Vest-Agder-museet IKS ble vedtatt opprettet i 2005 som et resultat av arbeidet med museumsreformen i Vest-Agder. Museet ble opprettet ved at sju kulturhistoriske museer i Vest-Agder ble slått sammen til en organisasjon (Flekkefjord Museum, Listamuseet, Sjølingstad Uldvarefabrik, Mandal Bymuseum, Setesdalsbanen, Gimle Gård og Vest-Agder Fylkesmuseum). Vigeland Hus i Mandal ble innlegget i 2008 og fra 1. juli 2012 ble Kristiansand Kanonmuseum også innlemmet i museet.

Vest-Agder-museet er et museum som skal organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorie for Vest-Agder. Vest- Agder-museet har ansvaret for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som eies av museene, som etter avtale er med i Vest-Agder-museet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer

Siste fra Kultur

 • Bokbussgul
  av nist16, 24.04.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer