Med tilskudd fra Riksantikvarens program for istandsetting av fredete bygninger i privat eie er utvendig kledning og vinduer på Kjos hovedgård i Kristiansand blitt restaurert i 2013.

Den utvendige gamle kledningen hadde stedvis betydelig med råteskader, som var årsaken til at malingen løsnet  og flasset. Skadet panel ble reparert med bord av samme kvalitet som de gamle, det vil si  tettvokst med stor andel av kjerneved, samme dimensjon, profil og overflate. Vinduene ble reparert med linoljekitt og maling. Arbeidet ble utført av håndverkere som har erfaring med arbeid på fredete bygninger og fulgt opp av fylkeskonservatoren i Vest-Agder. 

Kjos hovedgård ble oppført som lystgård for kjøpmann Daniel Isaachsen i Kristiansand mellom 1785 og 1788. Hovedbygningen er et godt eksempel på sørlandsklassisismen. Opprinnelig hadde lystgården uthus, sidefløyer og park med dammer og lysthus, men dette er borte i dag. Kjos hovedgård er én av fem lystgårder som ble fredet i Vest-Agder i 1923.

 

av Kristiansen, Kåre, publisert 11. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • VAM
  av jto, 03.05.19

  Fylkestinget vil være med å sikre Vest-Agder-museets gjenstander

  Les mer
 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer