Etter innspill fra tømmernæringen har et forslag om økt tillatt tømmervogntogvekt vært på høring. Forslaget ble godkjent av Samferdselsdepartementet tidligere i høst, og Vegdirektoratet har nå vedtatt regelendringen. Vedtaket om økt totalvekt for tømmervogntog er andre del av en tiltakspakke for å bedre transportvilkårene for transport av tømmer i Norge. Første tiltak som ble iverksatt var en økning av tillatt vogntoglengde fra 22 til 24 meter.

Kun enkelte strekninger
Økning av tillatt totalvekt for tømmervogntog til 60 vil kun gjelde en begrenset del av vegnettet. – Vedtaket er en regelendring i rammeverket. Økt totalvekt vil gi økt belastning på bruene på vegnettet, og det er derfor nødvendig å undersøke om bruene våre tåler denne belastningen, sier avdelingsdirektør Jon Molnes i Statens vegvesen. – Vegdirektoratet har i samarbeid med regionene utarbeidet en foreløpig liste over hvilke riksvegstrekninger som til nå er klarert for en slik vektøkning. Tilsvarende lister må også utarbeides for fylkes- og kommunale veger.

Vilkår
Vedtaket gjelder tømmervogntog med sju aksler og lengde uten gods minst 21,50 meter. Tillatt totalvekt på slepvognen er 36 tonn. Avstanden mellom første og siste aksel på vogntoget må være minst 19 meter, og avstanden mellom første og siste aksel på slepvognen være minst 8,01 meter. Det må også være minst 3,70 meter avstand mellom siste aksel på motorvognen og første aksel på slepvognen.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer