Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet av fylkesutvalget i dag. Fylkesutvalget presiserer at avtalen må inneholde både en redegjørelse for hvilke begrunnelser som ligger til grunn for avhending og samtidig hvilke driftsformer det legges opp til.

Vest-Agder fylkeskommune har gjennom en årrekke ervervet flere ulike eiendommer, fartøyer og samlinger knyttet til utviklingen av museum- og kulturminnesektoren. I 2012 ble det gjennomført en organisasjonsgjennomgang der det ble påpekt at fylkeskommunen og Vest-Agder museet i en viss utstrekning løser samme oppgaver innenfor samme felt. Det er derfor naturlig at fylkeskommunen vurderer hvordan eiendomsforvaltningen innenfor dette feltet kan forbedres.

Fylkesrådmannen gis mandat til å forhandle frem en avtale med Vest-Agder museet om overdragelse av kystbruket Romsviga i Søgne, Odderøya fyr i Kristiansand, bedehuset Emmaus i Flekkefjord, listerskøyten Vikre som er lokalisert på Bragdøya i Kristiansand og Nordgardshuset fra Åseral.

 

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, publisert 24. oktober 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Bokbussgul
  av nist16, 24.04.19

  Bokåret 2019 - Turnéplan

  Les mer
 • HKU På Vennesla Bibliotek
  av jto, 24.04.19

  Vennesla kulturhus er blitt en solid kulturspreder

  Les mer
 • Nordberg Fort Hovedbygg
  av jto, 05.04.19

  Ny avtale om drift av Nordberg fort i Farsund

  Les mer

Siste fra Fylkeskonservatoren

 • Bredalsholmen Dokk Og Fartøyvernsenter Sommeren 2006
  av jto, 06.03.19

  To kulturminneanlegg i Vest-Agder får midler fra Riksantikvarens bevaringsprogram

  Les mer
 • Setesdalsbanen -damplokomotiv
  av jto, 06.03.19

  Setesdalsbanen får økonomisk støtte til istandsetting av rasoverbygg

  Les mer
 • VAM Prosjektmidler 2019
  av jto, 05.02.19

  Vest-Agder-museet utlyser prosjektmidler

  Les mer