Innsøking og studenttall til Fagskolen i Kristiansand har økt de siste årene. I 2013 har fagskolen 310 studenter hvorav 40 prosent på tekniske deltidsstudier. Selv om det for 2013 ble opprettet en ekstra klasse på deltid, er det fortsatt ventelister på flere av studiene. Fagskoleutdanning er praktisk og yrkesrettet høyere utdanning som bygger på fullført videregående opplæring/ fagbrev eller tilsvarende. Utdanningene er enten heltidsstudier over to år eller deltidsstudier på to eller fire år. Det gjør det mulig å kombinere utdanning og arbeid.

I statsbudsjettet for 2014 er beløpet til fagskoler i Vest-Agder 17,4 millioner kroner. Når beløpet korrigeres for pris- og lønnsvekst, betyr det at rammen reelt sett er redusert med en million kroner forhold til 2013, opplyses det i fylkesrådmannens forslag til budsjett for fylkeskommunen for 2014.

av Torkelsen, Jan H., publisert 22. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer