I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført som permanente trafikksikkerhetstiltak i Vest-Agder. Dette er pionerarbeid, og Vest-Agder kan bli eneste fylke i landet som har innført nullvisjonsarbeid på kommunalt nivå som permanent trafikksikkerhetstiltak. Det er nullvisjonsprosjekter i alle tre regioner i Vest-Agder.

Nullvisjonsprosjektene representerer et helt nytt konsept for lokalt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Pionerprosjektet i Vest-Agder bygger mye på erfaringer fra Sverige. Hovedfokus i nullvisjonsprosjektene er informasjon og holdningsskapende arbeid. Evaluering av prosjektet i Lister viser at en har lykkes bra med den publikumsrettede delen av prosjektet. Nullvisjonen er godt kjent, og trafikksikkerhet er satt på dagsorden blant innbyggerne i kommunene. Arbeidet med å integrere nullvisjonen og trafikksikkerhet i den kommunale driften, har ikke kommet like langt. Det vil derfor bli fokusert særlig på dette området.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Veiarbeid Skilt
  av jto, 03.05.19

  Naturskader på fylkesveiene kostet fylkeskommunen flere millioner

  Les mer
 • Godstog Iveland I Forbindelse Med Aapning Av Sideveisspor VOSS Vann 8
  av elma11, 30.04.19

  Vest-Agder fylkeskommune arrangerer frokostmøte med fokus på lokale tiltak for å øke andelen gods på sjø og bane

  Les mer
 • Gartnerløkka
  av jto, 29.04.19

  Fylkestinget støtter finansieringsløsning for forberedelse av E18/E39 Gartnerløkka - Kolsdalen

  Les mer