I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført som permanente trafikksikkerhetstiltak i Vest-Agder. Dette er pionerarbeid, og Vest-Agder kan bli eneste fylke i landet som har innført nullvisjonsarbeid på kommunalt nivå som permanent trafikksikkerhetstiltak. Det er nullvisjonsprosjekter i alle tre regioner i Vest-Agder.

Nullvisjonsprosjektene representerer et helt nytt konsept for lokalt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Pionerprosjektet i Vest-Agder bygger mye på erfaringer fra Sverige. Hovedfokus i nullvisjonsprosjektene er informasjon og holdningsskapende arbeid. Evaluering av prosjektet i Lister viser at en har lykkes bra med den publikumsrettede delen av prosjektet. Nullvisjonen er godt kjent, og trafikksikkerhet er satt på dagsorden blant innbyggerne i kommunene. Arbeidet med å integrere nullvisjonen og trafikksikkerhet i den kommunale driften, har ikke kommet like langt. Det vil derfor bli fokusert særlig på dette området.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stein Inge Dahn
  av jto, 14.03.19

  Vil til livs forurensningen som plastbrøytestikker medfører

  Les mer
 • Åpning Sikkerhetssenter Jon Georg Dale
  av jto, 12.03.19

  Ny sikkerhetshall ved Trafoen i Sørlandsparken åpnet av samferdselsministeren

  Les mer
 • Veiarbeid - Gravemaskin
  av jto, 11.03.19

  Driften av fylkesveiene ble i hovedsak gjennomført som planlagt i 2018

  Les mer