I handlingsprogrammet for fylkesveiene i perioden 2014-17 foreslås nullvisjonsprosjektene videreført som permanente trafikksikkerhetstiltak i Vest-Agder. Dette er pionerarbeid, og Vest-Agder kan bli eneste fylke i landet som har innført nullvisjonsarbeid på kommunalt nivå som permanent trafikksikkerhetstiltak. Det er nullvisjonsprosjekter i alle tre regioner i Vest-Agder.

Nullvisjonsprosjektene representerer et helt nytt konsept for lokalt trafikksikkerhetsarbeid i Norge. Pionerprosjektet i Vest-Agder bygger mye på erfaringer fra Sverige. Hovedfokus i nullvisjonsprosjektene er informasjon og holdningsskapende arbeid. Evaluering av prosjektet i Lister viser at en har lykkes bra med den publikumsrettede delen av prosjektet. Nullvisjonen er godt kjent, og trafikksikkerhet er satt på dagsorden blant innbyggerne i kommunene. Arbeidet med å integrere nullvisjonen og trafikksikkerhet i den kommunale driften, har ikke kommet like langt. Det vil derfor bli fokusert særlig på dette området.

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer