Håndboken Veg- og gateutforming er revidert. Nå er den nye og oppdaterte håndboken klar til bruk etter at Samferdselsdepartementet har godkjent den. Den nye håndboken erstatter 2008-versjonen og gjelder fra 14. oktober 2013. Vegprosjekter som allerede har fått godkjent reguleringsplan kan fullføres i tråd med den tidligere håndboken.

Håndboken Veg- og gateutforming beskriver krav til geometrisk utforming av veger og gater, tverrprofil, utforming av kryss og avkjørsler, utforming av gang-, sykkel- og kollektivanlegg, utforming av sideanlegg med mer. Den nye håndboka erstatter tidligere versjoner.

Ny versjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming. (8mb)

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer