Fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen foreslår at opprinnelig budsjett for drift- og vedlikehold av fylkesveiene i Vest-Agder oppjusteres med 3 prosent neste år. Dette gir en økning på drift- og vedlikeholdsbudsjettet på 5,7 millioner kroner i 2014. Drift- og vedlikeholdsbudsjettet økes også ytterligere med 29,7 millioner kroner som følge av Nasjonal Transportplanrammen og øvrige økte rammer i statsbudsjettet til drift og vedlikehold av fylkesvei. I den nye regjeringens tilleggsproposisjon er det lagt inn ytterligere en nasjonal pott på 280 millioner kroner hvorav Vest-Agder ventelig mottar 16,9 millioner kroner.

Med økte rammer til fylkesvei, kan Vest-Agder fylkeskommune øke aktivitetsnivået på drift og vedlikehold på fylkesveiene vesentlig. I Vest-Agder er det totalt 2065 km fylkesvei, av dette er 443 km grusvei. I tillegg er det 110 km gang- og sykkelvei.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2013 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 24.06.19

  90 belønningsmillioner til kristiansandsregionen

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 20.06.19

  Støtter bompengeopplegg for ny E39 mellom Lyngdal og Ålgård

  Les mer
 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer