• stortingsvalg_banner_hoyre198x130.gif
  av Macdonald, Cheryl, 18.12.13

  Høy valgdeltagelse blant de unge

  Blant førstegangsvelgerne gikk deltakelsen opp fra 56,2 prosent i 2009 til 66,5 prosent i 2013. Det...

  Les mer
 • Våpen
  av Richardsen, Wanja, 13.12.13

  Fremtidens kommuner

  Kommunenes framtidige oppgave- og ansvarsfordeling henger tett sammen med spørsmål om...

  Les mer
 • Barnevernssak
  av Richardsen, Wanja, 04.12.13

  Oppreisningsordning for barn i fylkeskommunale institusjoner 1993-2003

  Sekretariatet for det fylkeskommunale oppreisningsutvalget i Agder har laget sin sluttrapport fra...

  Les mer
 • Arild Eielsen
© Aust Agder Fylkeskommune
  av Jan H. Torkelsen / Wanja Richardsen, 29.11.13

  Lederskifte i rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020

  Tidligere fylkesrådmann Tine Sundtoft har ledet rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020. Hun er...

  Les mer
 • Arendalsuka Politisk Gågate
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

  Støtte til både Arendalsuka og Arendalskonferansen

  Vest-Agder fylkeskommune vil i 2014 bidra til arrangementer i Arendal, dersom fylkestinget i midten...

  Les mer
 • Bjørgulf Sverdrup Lund Og Toril Runden Undertegner Brev
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

  Kommunene i Agder oppfordres til økt vektlegging av likestillingsarbeidet

  Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan...

  Les mer
 • Alcoa
  av Richardsen, Wanja, 06.11.13

  Offentlig-privat samarbeid om det viktigste klimaprosjektet i Vest-Agder for tiden

  Fylkeskommunen støtter Alcoa Norges utvikling av den nye "Carbothermiske Aluminiumprosessen", som...

  Les mer
 • Ungdommens Fylkesting Samlet I Kvinesdal
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

  Historisk åpning av det første Ungdommens fylkesting i Vest-Agder

  -Det at det nå opprettes et eget Ungdommens fylkesting er en milepel som betyr at nå har alle...

  Les mer
 • Vidar Kleppe
  av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

  Kleppe reiser spørsmål om kjemiske stridsmidler og ammunisjon i Skagerrak etter annen verdenskrig

  -Vil fylkesordføreren snarest ta et initiativ overfor den nye klima-og miljøministeren Tine...

  Les mer

Takk til fylkeskommunene fra Navarsete

Fylkesordfører Terje Damman har mottatt en hilsen fra Kommunalminister Liv Signe Navarsete som han ønsker å videreformidle. –Etter fire år i Kommunal- og regionaldepartementet er tida inne til å...

av Torkelsen, Jan H., 16.10.13

Fra utfordring til innovasjon på likestillingsfeltet

Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative løsninger for å bedre likestillingen i regionen. Dette kom frem i et møte på mandag i Politisk...

av Wanja Richardsen, 26.09.13

Fylkeskommunen bidrar til 200-årsfeiring av Grunnloven i 2014

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Fylkesutvalget fattet i går et intensjonsvedtak om å bevilge 250 000 kroner for 2014 til arbeidet med...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

Bred oppslutning om Sørlandsutvalgets innspill til økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

Rektor Torunn Lauvdal ved UiA har ledet det såkalte Sørlandsutvalget. Det ble oppnevnt etter et statlig initiativ i 2011. Utvalgets mandat var å beskrive og vurdere næringsrelaterte forhold på...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Fylkesordførerne ser 2019 som det sannsynligvis mest aktuelle tidspunktet for endringer for regionalt nivå

Kollegiet av fylkesordførere/-rådsledere var nylig samlet etter valget. Fylkesvaraordfører Thore Westermoen deltok fra Vest-Agder fylkeskommune. På dagsorden sto som sak nummer en: Det regionale...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder etableres i høst

Fylkestinget har vedtatt å opprette et Ungdommens Fylkesting i Vest-Agder. Vest-Agder barne- og ungdomsråd koordinerer arbeidet med etableringen. I tillegg er det satt ned en referansegruppe bestående...

av Torkelsen, Jan H., 18.09.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt årets fylkeseldrerådspris 2013

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at Lindesnes Trekkspillklubb skal motta Vest-Agder fylkeskommunes fylkeseldrerådspris. Det er første gang en slik pris deles ut i Vest-Agder. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Valgfunksjonærene er klare til dyst

I løpet av året har ansatte i fylkeskommunens politisk sekretariat arbeidet med å sette seg inn i reglementer og rutiner for gjennomføring og opptelling av Stortingsvalget. Sammen med ansatte i...

av Torkelsen, Jan H., 05.09.13

Høyre vant årets skolevalg I Vest-Agder

Høyre går frem 4,2 prosent og har på landsplan gjort sitt beste skolevalg noensinne med 28,3 prosent av stemmene. I Vest-Agder viser skolevalgresultatene at partiet har fått 33,8 prosent. Partiet...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

3 643 600 har røysterett ved stortingsvalet

3 643 600 veljarar fordelt på 3 009 valkrinsar har røysterett ved stortingsvalet i år, melder Statistisk Sentralbyrå. Innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre utgjer 5,9 prosent av dei...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Endring i politiske møtedatoer

Endret møtedato for hovedutvalgene og fylkesutvalget blir som følger: Hovedutvalg for kultur og utdanning: endres fra 19.11 til 26.11. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø: endres fra...

av Mjåland, Solfrid G., 28.08.13

Lyttevennprosjektet har fått egne nettsider

Lyttevennprosjektet, som ble igangsatt i 2010 av fylkeseldrerådet i Vest-Agder, er blitt en suksess. I fylket er det nå over 200 lyttevenner. Fra flere av kommunenes eldreråd eller skolefaglige...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Slik skal unge velgere nås med valginformasjon

Ved hjelp av en humoristisk nettkampanje og den mobiltilpassa nettsiden valglokaler.no håper Kommunal- og regionaldepartementet å nå unge velgere med informasjon om hvor, når og hvordan man stemmer....

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Du kan nå avgi stemme til høstens stortings- og sametingsvalg

Allerede nå kan du avgi stemme til. Muligheten til å stemme gjelder alle velgere både innenriks og utenriks. Velgere som ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære forhåndsstemmeperioden...

av Torkelsen, Jan H., 03.07.13

Positiv erfaring med samarbeidsavtaler med kommunene

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal. Etter dette...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

Kleppe tar opp manglende rutebåttilbud til beboerne på Randøyene i fylkestinget

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt inn en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman. Kleppe tar opp rutebåttilbudet til beboerne på Randøyene i Kristiansand....

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Godt eksempel: Regional utvikling med ungdommen på laget

Ungdommen i Nord-Trøndelag må trives for å sikre regionen en positiv fremtid. Det har fylkeskommunen tatt konsekvensen av. Ungdommen tas med i arbeidet med regional utviklingsstrategi. Nord-Trøndelag...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Fylkespolitikerne i Vest-Agder tar stadig nye IKT-muligheter i bruk

I forrige uke utprøvde fylkesutvalget for første gang mulighetene som ligger i IKT-verktøyet Lync. Det innebærer at politikerne i et møtelokale, via datanettet. kan ha direkte bilde- og lydkontakt med...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Valglistene for stortingsvalget i Vest-Agder godkjent

Fylkeskommunens fylkesvalgstyre avholdt 21. mai møte. På dagsorden sto behandling av listene til de 16 partiene som har sendt inn lister over partienes kandidater til stortingsvalget. Samtlige lister...

av Torkelsen, Jan H., 24.05.13

Søknader om økonomisk støtte

Kriterier for behandling av søknader om økonomisk støtte for saker som ikke ligger innenfor fylkeskommunens tjenesteområder:

av Ausland, Gro, 23.05.13

Besøk fra vennskapsfylket i Estland

Samarbeidsavtalen med vennskapsfylket i Estland, Lääne Viruma, ble reforhandlet i fjor. 10. juni kommer en delegasjon på 14 personer til Vest-Agder. Det er flere ledere fra fylkesadministrasjonen,...

av Inga Lauvdal, 08.05.13

Flertall i Stortinget for å opprettholde fylkeskommunene

I forbindelse med at Stortinget tirsdag behandlet søknad om endring av fylkestilknytning for Evje og Hornnes, Iveland, Birkenes og Lillesand kommuner i Aust-Agder fylke, forslo Frp å avvikle...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Ny fylkespris for eldre - foreslå kandidater

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at det er ønskelig å utdele en fylkespris for å fremheve de som gjør en ekstraordinær innsats for eldre. Det er første gang en slik pris vil bli delt ut....

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Fylkestinget vil ha samferdselsprosjekter i Vest-Agder raskere gjennomført

Samtlige representanter i fylkestinget stilte seg onsdag bak en uttalelse om regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. En vil ha rask gjennomføring av E-39 strekningen mellom Breimyr og Søgne...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Fylkesordføreren vil ha fylkeskommunen med i Transparency International

-Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide alle former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 24.04.13

Likestillingsstatsråden takker fylkeskommunen for feståpningen av Stemmeretttsjubileet

Statsråd Inga Marte Thorkildsen i Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet har sendt takkeskriv til fylkesordfører Terje Damman. Hun takker Vest-Agder fylkeskommune for samarbeidet om...

av Torkelsen, Jan H., 22.04.13

Befaringsutvalg for årets spillemiddelsaker oppnevnt

Hovedutvalg for kultur og utdanning har nå besluttet hvilke tre av utvalgets medlemmer som skal utgjøre utvalget til å befare utvalgte idrettsanlegg og gjennomgå årets søknader om spillemidler. De tre...

av Torkelsen, Jan H., 09.04.13

16 partier stiller liste i Vest-Agder til stortingsvalget

Fristen for å levere listeforslag til stortingsvalget var 2. april. I Vest-Agder leverte 16 partier inn liste innen fristen.

av Knutsen, Steinar, 02.04.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Målet er landets høyeste valgdeltakelse i Vest-Agder ved høstens valg

-Vest Agders klare målsetting ved høstens valg er å bli det fylket som oppnår høyest valgdeltakelse. Vi har kampanjer for å mobilisere førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten, tilsvarende også...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Blir fylkeskommunen med i Transparency International Norge?

Foreningen Transparency Internationals sitt formål er å motarbeide all former for korrupsjon, misbruk av stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og...

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Fylkeskommunens praksis rundt lærerløse timer i tråd med gjeldende lovverk

Fylkestingsrepresentant Helene Bjerke Fredheim fra Fremskrittspartiet hadde innsendt en interpellasjon til tirsdagens fylkestingsmøte. Hun reiste spørsmålet: Vil fylkesordføreren ta initiativ til å...

av Torkelsen, Jan H., 27.02.13

Finansiering på plass for etableringen av et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder

Fylkestinget gikk i desember i fjor inn for at det opprettes et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder. Fylkesrådmannen ble gitt fullmakt til å arbeide videre med å etablere et slikt organ i løpet av...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Ny nettportal for forslag frå innbyggjarane

Eit nytt tilbod frå Kommunal- og regionaldepartementet gjer at alle no kan nytte internett til å føreslå endringar i kommunen og fylkeskommunen dei bur i. - Vi har teke eit nytt steg i arbeidet med å...

av Torkelsen, Jan H., 11.02.13

Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjons-alternativet for UiA og HiT

Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Debattbok til førstegangsvelgere lansert

Debattboken Sånn er det bare deles ut til alle elever i 2. og 3. klasse i videregående skole og er en gave i anledning Stemmerettsjubileet 1913-2013. - Jeg håper debattboken vil bidra til høylytte...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Fylkesutvalget orientert om utfordringer og suksesser i Lindesnes kommune

Fylkesutvalget avholdt tirsdag møte i Lindesnes rådhus og hadde i den forbindelse et møte med ordfører Janne Fardal Kristoffersen og andre representanter fra politisk og administrativ ledelse i...

av Torkelsen, Jan H., 29.01.13

Ønsker mer samarbeid og dialog mellom Agder og Telemark

Fylkesordfører Terje Damman ønsket torsdag fylkesutvalgsrepresentantene fra begge Agderfylkene og Telemark velkommen til et fells møte i Kristiansand. På dagsorden sto universitetsutvikling, vei,...

av Torkelsen, Jan H., 25.01.13

Vest-Agder skal toppe valgdeltakelsesstatistikken

Komiteen for Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder har satt seg høye mål. Et av disse er at Vest-Agder skal være det fylket i landet som oppnår høyest valgdeltagelse ved Stortingsvalget 9. september....

av Torkelsen, Jan H., 20.01.13

Fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark møtes 24. januar

Torsdag 24. januar står sentrale regionalpolitiske tema på dagsorden når fylkesutvalgene fra Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark samles til et felles møte. Det finner sted på Hotell Ernst i...

av Torkelsen, Jan H., 17.01.13