• Gården Li T
Foto: Alf Sverre Torgersen
© DNT
  av Richardsen, Wanja, 20.12.13

  Miljøprisen 2013 går til Flekkefjord og Opland Turistforening

  Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø har besluttet å tildele Miljøprisen 2013 til...

  Les mer
 • Kulturprisbilde
  av Ikdal, Irene, 11.12.13

  Mottakere av årets fylkeskommunale stipend 2013

  ARBEIDSSTIPEND FOR 2014 (á kr. 100 000): Ann Cathrin November Høibo, billedkunster Terje...

  Les mer
 • Alex Scherph
© http://www.imdb.com
  av Richardsen, Wanja, 26.11.13

  Teaterinstruktør Alex Scherpf er tildelt Fylkeskulturprisen 2013

  Fylkeskulturprisen for 2013 er tildelt teaterinstruktør Alex Scherpf fra Søgne. Prisen ble første...

  Les mer
 • Bibliotekillustrasjon
  av Torkelsen, Jan H., 26.11.13

  Høy aktivitet på bibliotekene

  Besøkstall og utlånstall i bibliotekene i Vest-Agder holder seg stabilt høye, og godt over...

  Les mer
 • Kulturtorget I Lindesnes
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

  Ros til kulturtorget på Vigeland i Lindesnes

  -Kulturtorget på Vigeland har vært et viktig kulturprosjekt som har utviklet Lindesnes kommune på en...

  Les mer
 • Stiftelsen Arkivet I Kristiansand
  av Torkelsen, Jan H., 21.11.13

  Stiftelsen Arkivet er en viktig bidragsyter til Den kulturelle skolesekken

  Stiftelsen Arkivet er et senter for historieformidling og fredsbygging. Stiftelsen jobber med...

  Les mer
 • Fredsparade I Oslo
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.13

  Se utstilling om kongefamiliens utenlandsopphold under andre verdenskrig

  Torsdag 19. desember åpner utstillingen “Den lengste reisen” på Nordberg fort på Lista i Farsund...

  Les mer
 • E-lån Agder - www.bibliotek24.no
  av kas, 01.11.13

  Lansering av E-lån Agder

  Fredag 1. november åpner bibliotekene i Agder opp for gratis e-bokutlån til alle bibliotekbrukere i...

  Les mer
 • Sørnorsk Filmsenter
  av Torkelsen, Jan H., 01.11.13

  Høyt aktivitetsnivå for Sørnorsk filmsenter AS

  Sørnorsk filmsenter AS har hatt høy aktivitet innen ulike kurs, seminarer og verksteder hvor...

  Les mer

Navneskifte for Agder Kunstsenter ga budsjettoverskridelse

Agder Kunstsenter mottar årlig driftstilskudd fra Vest-Agder fylkeskommune, Aust- Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune. I 2012 var det totale tilskuddet på1 355 000 kroner. Hvorav 579 000...

av Torkelsen, Jan H., 31.10.13

Sørlandsutstillingen tar nye grep

Sørlandsutstillingen er en årlig vandreutstilling av norsk samtidskunst der kunstnere fra begge Agder-fylkene og Telemark kan delta. Tidligere har utstillingen besøkt alle de tre fylkene i løpet av...

av Wanja Richardsen, 30.10.13

Utlysning Sørlandsutstillingen 2014

Invitasjon til å søke SØRLANDSUTSTILLINGEN 2014 Landsdelsutstillingen for Agder og Telemark

av Ikdal, Irene, 29.10.13

Ønsker økt aktivitet på Høgtun kultursenter i Marnardal

Høgtun Kultursenter drives av Marnardal kommune i samarbeid med en venneforening. Kultursenteret omfatter kurs- og konferanselokaler, en kunst og skulpturutstilling samt en lokalhistorisk samling....

av Torkelsen, Jan H., 29.10.13

Fortsatt investeringsutfordringer for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS fortsatt har utfordringer på investeringssiden. Det gjelder særlig i...

av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

Godt fjorårsresultat for Vest-Agder-museet

Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på vel 1,4 millioner kroner, en forbedring på nesten 1,5 millioner kroner fra året før. Vest-Agder...

av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

Vest-Agder museet IKS kan bli ny eier av kulturhistoriske verdier

Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske verdier fra nåværende eier, Vest-Agder fylkeskommune, til Vest-Agder museet IKS. Dette ble besluttet...

av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 24.10.13

Bibliotekene i Agder åpner for utlån av e-bøker

Bibliotekene i Agder er blant de første i landet som tilbyr utlån av e-bøker. Arbeidet med å få på plass ordningen har pågått i ett års tid, og er nå klar til lansering i månedsskiftet...

av Wanja Richardsen, 24.10.13

Solid økonomi ved Sørlandets Kunstmuseum tross besøksnedgang

Hovedutvalg for kultur og utdanning ble i går informert om at Sørlandets Kunstmuseum gikk med et godt økonomisk overskudd i fjor. I 2012 mottok museet totalt vel 14 millioner kroner i driftstilskudd,...

av Torkelsen, Jan H., 23.10.13

Musiker får kunstnerstipend for 2013

Som en del av vennskapsavtalen Vest-Agder har med Lääne viruma i Estland gir Vest-Agder et kunstnerstipend på 25 000 kroner. For første gong går det i sin heilhet til en kunstner, Musikar Peep Pihlak....

av Inga Lauvdal / Wanja Richardsen, 21.10.13

14 kommunar i Vest-Agder får tilskot til Den kulturelle spaserstokken i 2013

Kulturdepartementet har bestemt at 361 kommunar får midlar frå Den kulturelle spaserstokken i år. Oversikten fra departementet viser at av Vest-Agders 15 kommunar er det 14 som får midlar. Berre...

av Torkelsen, Jan H., 11.10.13

Bunkerologi og bunkerologer

Fotoutstilling på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort Velkommen til åpning 11. oktober kl. 18:30.

av gbl, 07.10.13

Mange tek kontakt med Agder Folkemusikkarkiv

Agder Folkemusikkarkiv er ein interfylkeskommunal institusjon drive av Aust- og Vest-Agder fylkeskommunar. Arkivet held til på Setesdalsmuseet på Rysstad i Valle kommune. Hovedutval for kultur og...

av Torkelsen, Jan H., 25.09.13

E-lån i Agder-bibliotekene

Fra månedsskiftet oktober/november tilbyr bibliotekene i Agder utlån av e-bøker på norsk. I likhet med bibliotekenes øvrige tilbud vil også lån av e-bøker være gratis.

av kas, 24.09.13

Lindesnes Trekkspillklubb er tildelt årets fylkeseldrerådspris 2013

Fylkeseldrerådet i Vest-Agder har besluttet at Lindesnes Trekkspillklubb skal motta Vest-Agder fylkeskommunes fylkeseldrerådspris. Det er første gang en slik pris deles ut i Vest-Agder. Formålet med...

av Torkelsen, Jan H., 16.09.13

Fylkeskommunale priser og stipend 2013 – frist 1. oktober

Vest-Agder fylkeskommunen deler hvert år ut flere priser og stipend. Tildeling av prisen skjer etter forslag fra kommuner, frivillige organisasjoner, kulturinstitusjoner og privatpersoner. For å motta...

av Torkelsen, Jan H., 09.09.13

Spennende konsert med Remiks

I begynnelsen av september skjer det mye gøy fremover som du absolutt ikke bør gå glipp av. Vest-Agder fylkeskommune arrangerer konserter i samarbeid med Minne kultursenter, Lindesnes fyrmuseum og...

av saa, 05.09.13

Vigeland-utstilling med publikumsrekord i Buen Kulturhus

I sommer har det vært presentert en Emanuel Vigeland utstillingen i Buen Kulturhus i Mandal. Da utstillingen ble avsluttet 25. august var det klart at den hadde oppnådd publikumsrekord i kulturhuset. ...

av Torkelsen, Jan H., 02.09.13

Guten – songar av Aasmund Olavsson Vinje

I høve det nasjonale språkåret arrangerer Vest-Agder fylkeskommune, i samarbeid med Kilden teater- og konserthus, Nordsjøfestivalen i Farsund og Kvinesdal kommune, ei konsertrekke med Aasmund...

av kas, 23.08.13

Første møte i bransjerådet for kulturnæringene

Torsdag 15. august møtte kulturminister Hadia Tajik og statssekretærer i Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet det nyopprettede bransjerådet for...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Nye historiske bilder på nett

Digitale bilder i Agder har nå fått digitalisert og publisert 284 historiske bilder fra Farsundsområdet, bilder som er en del av fotograf Waage-Pettersens arkiv. Dermed består Farsundsamlingen av 1163...

av Thorunn Lunde, Arve Lindvig, Jan Torkelsen, 15.08.13

Besøk spennende utstilling på Flekkefjord museum

Joel Toledo er årets sommerutstiller på Flekkefjord museum. Hans utstilling "Rullende tanker" vises i Sjøbuene til og med 6. september. Den er virkelig verd et besøk. Joel Toledo kommer opprinnelig...

av Torkelsen, Jan H., 15.08.13

Ny flott årbok - Museet til Odderøya

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-års dag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

Forlenget høringsfrist for forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Konsert med Aasmund Nordstoga på Fjellhagens dag

Fjellhagens dag er eit årleg arrangement siste sundag i juni, i Ljosland Fjellhage i Åseral (ved Ljosland fjellstove). Sundag 30. juni kl. 12:30 blir det konsert med Aasmund Nordstoga (vokal) &...

av kas, 25.06.13

I skjold det skalv - ny utstilling!

Søndag 23. juni åpnet en ny utstilling på Tingvatn forminnepark og bessøkssenter i Hægebostad kommune.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 24.06.13

Agderseminaret 2013 - Gud og Mammon - religion og næringsliv

Gud og Mammon - religion og næringsliv er tittel på årets Agderseminar som arrangeres 10. og 11. oktober på Universitetet i Agder. Agderseminaret viderefører en lang tradisjon for årlige samlinger om...

av Thorunn Lunde og Jan Torkelsen, 12.06.13

Fyrtårnprisen 2013 til Jo van der Eynden

Søndag 9. juni delte fiskeri- og kystdepartementet ut Fyrtårnprisen for tiende gang. Årets vinner er Jo van der Eynden. - Fyrtårnprisen 2013 går til Jo van der Eynden for hans arbeid som...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Fylkeskommunen stiller med midler til Vest-Agder-museets utvikling av Odderøya

Fylkesutvalget besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune bevilger en halv million kroner i tilskudd til Vest-Agder-museet IKS til utvikling av Odderøya i Kristiansand. Fylkesutvalget ga...

av Torkelsen, Jan H., 07.06.13

Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet i økonomisk balanse i 2012

I en økonomioversikt i årsrapporten for stiftelsen Sørlandet for 2012 går det frem at årsresultatet endte på rett under 10 000 kroner. Årsomsetningen var på vel 10,7 millioner kroner. Fylkeskommunen...

av Torkelsen, Jan H., 03.06.13

Se utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010»

Frem til 23. juni viser Kristiansand museum utstillingen «SPOR. Norsk arkitektur 2005–2010». Utstillingen er utarbeidet av Nasjonalmuseet og går på turné i regi av Nasjonalmuseets landsdekkende...

av Mari Olafson Lundemo og Jan Torkelsen, 03.06.13

Bred og attraktiv aktivitet på Lindesnes fyrmuseum

Hovedutvalg for kultur og utdanning hadde tirsdag årsrapporten for 2012 for Lindesnes fyrmuseum på dagsorden. Rapporten viser at Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum har store ambisjoner på områdene...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Vel 2 millioner tippemiddelkroner fordelt til nærmiljøanlegg i Vest-Agder

Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Bragdøya Kystlag roses for virksomheten og økonomistyringen

Da hovedutvalget for kultur og utdanning i dag behandlet årsmeldingen for Bragdøya Kystlag ble det i konklusjonen i saken uttrykt at, "Regnskapet for 2012 viser at Bragdøya Kystlag har god...

av Torkelsen, Jan H., 30.05.13

Det kan bli etablert et kulturrederi for historiske fartøyer i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 18. juni skal gi grønt lys til at det skal arbeides videre med å etablere Kulturrederiet. Hensikten med et kulturrederi er å gi...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Vel 25 millioner tippemiddelkroner fordelt til ordinære idrettsanlegg i Vest-Agder

Av overskuddet fra Norsk Tipping går 45,5 prosent til idrettsformål. Den største delen av beløpet øremerkes til utbygging av idrettsanlegg i kommunene. For 2013 er det avsatt totalt vel 682 millioner...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Vest-Agder får sju millioner kroner av spillemidlene til kulturformål i 2013

Regjeringen har nå fordelt 500 millioner kroner av overskuddet i Norsk Tipping AS til kulturformål i 2013. Dette innebærer en økning på cirka 83 millioner kroner fra i fjor. 200 millioner kroner går...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

Informasjonsmøte om europeisk kultursamarbeid

Opptil 200 millioner kroner av EØS-midlene er avsatt til kulturutveksling i ti land i Europa. Norske kulturaktører fra hele kunst- og kulturfeltet kan delta. Kulturrådet og Vest-Agder fylkeskommune...

av kas, 15.05.13

Vest-Agder leser barnebøker

Er du interessert i barne- og ungdomslitteratur? Da kan kanskje bloggen Vest-Agder leser barnebøker gi deg noen gode tips. Bokomtalene er skrevet av bibliotekansatte i hele fylket.

av kas, 13.05.13

Innspillseminar til Kulturløftet III

Hadia Tajik og Kulturdepartementet kommer til Buen kulturhus i Mandal tirsdag 14. mai kl. 11-13. På kulturministerens oppstartsmøte 6. mars ønsket hun kultursektoren velkommen til innspillseminar...

av kas, 06.05.13

Uthavn 2013 – konferanse med spennende tema

30. og 31. mai braker det løs med konferansen Uthavn 2013 i Søgne. Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Den første mila 2013!

Nå er våren kommet og da er det vel på tide å få ut sykkelen fra garasjen og gjøre den klar til årets sykkelløp på sydspissen! Bli med å sykle "Den første mila"! Søndag 12. mai er det igjen klart for...

av Torkelsen, Jan H., 02.05.13

Folkebiblioteka står framfor endringar

Regjeringa la i forrige uke fram forslag om endringar i lov om folkebibliotek. Folkebiblioteka har dei siste åra styrkt funksjonen som eit lågterskeltilbod for tilgang til informasjon og som sosialt...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter godkjent

Fylkestinget godkjente i sist møte sluttrapporten for byggeprosjektet ved Tingvatn fornminnepark og besøkssenter IKS i Hægebostad kommune.. Fylkestinget inngikk i juni 2003 en partnerskapsavtale med...

av Torkelsen, Jan H., 29.04.13

Sommerles - en leselystkampanje fra folkebibliotekene i Agder

Årets leselystkampanje i Agder starter 1. mai og fortsetter gjennom hele sommeren til 1. september. Alle fra 1. klasse og oppover kan delta. Stikk en tur innom ditt lokale folkebibliotek for å få...

av kas, 28.04.13

Staten må sterkere på banen for Fullriggeren Sørlandet

Fylkestinget påpekte i dag at Fullriggeren Sørlandet er en viktig del av den maritime kulturarven. At skipet blir bevart som et seilende kulturminne for kommende generasjoner, er i hovedsak et...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Bokblink Ungdom

Tirsdag 21. mai inviterer Vest-Agder fylkesbibliotek til Bokblink Ungdom. Arrangementet finner sted på Radisson Blu Caledonien i Kristiansand. Målgruppen er voksne som jobber med ungdom og...

av kas, 26.04.13

Byggingen av Kilden mer enn innfridde forhåndsberegningene

Kilden teater- og konserthus ble overlevert fra entreprenørene i september 2011. Det var tre måneder tidligere enn fremdriftsplanen forutsatte. Kilden ble levert i henhold til budsjett. Budsjettet var...

av Torkelsen, Jan H., 26.04.13

Vinnere av Sørlandets litteraturpris

Vi gratulerer Bård Nannestad og Knut Heidem som vinnere av Sørlandets litteraturpris 2013!

av kas, 24.04.13

27,6 millioner kroner i spillemidler til Vest-Agder i år

Regjeringen har nå fordelt 1,6 milliarder kroner i spillemidler til idrettsformål for 2013. Av disse tilfaller til sammen 27,64 millioner kroner Vest-Agder. Av disse går igjen 25,21 millioner kroner...

av Torkelsen, Jan H., 23.04.13

Arkeolog for en dag

I dag gikk startskuddet for årets skolesekkopplegg på Nordberg fort. Denne gang med større fokus på steinalder og arkeologi, hvor elevene selv får prøve seg som arkeolog for en dag. Allerede første...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.04.13

Plastbåtregatta "Plastikk 2013" i Kristiansand i august

Eier du en klassisk plastbåt, eller kjenner du noen som eier en slik båt? Lørdag 24. august braker det løs for tredje gang med regatta for klassiske plastbåter - Plastikk 2013. I år som i fjor blir...

av Torkelsen, Jan H., 19.04.13

Gamle museumsnavn blir nye

Vest-Agder-museets besøksmål har fått tilbake de gamle navnene fra før konsolideringen. Igjen gjelder navnene Flekkefjord museum, Sjølingstad Uldvarefabrik og Setesdalsbanen. Organisasjonsmessig er...

av Torkelsen, Jan H., 15.04.13

Uthavn 2013

Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et monument over internasjonale kontaktflater og kulturutveksnling i...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 12.04.13

Interessert i båtplass i Kristiansand?

Er du eier av en klassisk plastbåt og har lyst til å være med på Vest-Agder-museets flytende plastbåtutstilling i sommer, spør konservator Thorunn Lunde i Vest-Agder museet. Også denne sommeren skal...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 ut på høring

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for det er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Åpner for driftstilskudd til Ryvingen fyr i Mandal i år

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk nylig, mot Høyres stemmer, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 210 000 kroner til Mandal kommune som et engangstilskudd til drift av Ryvingen fyr...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Ny driftsavtale vil gi Tingvatn fornminnepark og besøkssenter en robust drift

Tingvatn fornminnepark og besøkssenter i Hægebostad åpnet for publikum juni 2011. For å få løst en akutt situasjon med hensyn til drift fra åpningstidspunktet påtok Vest-Agder fylkeskommune å forestå...

av Torkelsen, Jan H., 08.04.13

Alle bibliotekene i Vest-Agder kan nå tilby Atekst

Folkebibliotek og bibliotek i videregående skole kan nå tilby sine brukere tilgang til Atekst, Norges største digitale avisarkiv. Atekst er et søkbart, digitalisert arkiv med artikler fra svært...

av kas, 07.04.13

UKMs fylkesmønstring skjer i Buen i Mandal 6. april

Lørdag 6. april arrangeres fylkesmønstring i Ungdommens kulturmønstring 3013. Også i år skjer det på Buen Kulturhus i Mandal. Huset er ypperlig til dette bruket. Det nye i UKM er at ungdom også kan...

av Torkelsen, Jan H., 25.03.13

Hva nå i Havbukta?

Igår ble Vilhelms Krag eiendom i Ny-Hellesund, "Havbukta" kraftig skadet av brann. Hva skjer med bygningen nå?

av fas, 22.03.13

Fylkeskultursjef Anne Tone Hageland leiar Rådet for folkemusikk og folkedans

Rådet for folkemusikk og folkedans (Rff) er ein sjølvstendig institusjon organisert som ei stifting. Stiftinga, som har sete i Trondheim, har som hovudmål å fremja, verna og føra vidare norske...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

125-årsjubileum for Setesdalsbanen i år

I år er det 125 år siden det første spadestikket ble tatt på Setesdalsbanen. Det opplyste John Olsen, direktør for Vest-Agder museet, for medlemmene i hovedutvalg for kultur og utdanning som nylig...

av Torkelsen, Jan H., 15.03.13

Opplev utstillingen "I fotografiets tid" på Lista og i Flekkefjord

"I fotografiets tid. Reiser i Sápmi – med utgangspunkt i Rolf Ärnströms fotos fra 1940-tallet" er tittelen på en munter og interessant fotoutstilling som vises ved Vest-Agder-museet. Utstillingen...

av Torkelsen, Jan H., 14.03.13

Gjennombrudd for kultursenterplanene i Flekkefjord

Etter et ekstraordinært møte i bystyret i slutten av forrige uke er det nå tatt et viktig skritt for at Flekkefjord får gjennomført planene om et nytt kultursenter. En prosjektgruppe har nylig kuttet...

av Torkelsen, Jan H., 04.03.13

Sørlandets litteraturpris

De nominerte kandidatene til Sørlandets litteraturpris 2013 har nettopp blitt offentliggjort på en pressekonferanse avholdt i Kristiansand Folkebibliotek. Sørlandets litteraturpris består av en...

av kas, 14.02.13

Tilskudd til kulturtiltak – søknadsfrist 1. mars

Vest-Agder fylkeskommune utlyser midler til kulturtiltak. Det kan søkes støtte til festivaler, prosjekt, aktiviteter og enkeltarrangement innenfor områder som musikk, scenekunst, visuell kunst,...

av Lauvdal, Inga, 08.02.13

Wikipedia-kurs

Nye medier har ført med seg nye formidlingsmetoder. Mange dyktige og kunnskapsrike mennesker har mye kunnskap andre kan dra nytte av, men er ikke nødvendigvis fortrolige med de nye metodene....

av kas, 06.02.13

Prosjektmidler til bibliotekutvikling

Vest-Agder fylkesbibliotek ønsker å bidra til bibliotekfaglig aktivitet og utvikling, samt å legge til rette for regionalt samarbeid innen biblioteksektoren. I den forbindelse inviteres alle...

av kas, 06.02.13

Camilla Collett, født Wergeland

Fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder arrangerer to faste forfatterturneer til bibliotekene i Agder hvert år. Vårens forfatterturné er planlagt med Stemmerettsjubileet som bakteppe. Line...

av kas, 04.02.13

Sjølingstad Uldvarefabrikk ønsker velkommen til skolebesøk

Sjølingstad Uldvarefabrik ble etablert i 1894 og er i dag en levende museumsfabrikk vest for Mandal. Et besøk i fabrikken gir en unik mulighet til bedre å forstå endringene den industrielle revolusjon...

av Torkelsen, Jan H., 16.01.13

Kunstnerstipend til Keio Soomelt

Som ein del av samarbeidsavtalen med vennskapsfylket Lääne Virumaa i Estland, gir Vest-Agder fylkeskommune stipend til ein kunstnar. Denne gongen er det 25 år gamle Keio Soomelt, som får 25 000...

av Inga Lauvdal, 13.01.13

Amaldus Nielsen - film med tilskudd fra fylket gjør suksess

Møte med lyset- en film om Amaldus Nielsens (1838-1932) liv og verk. I år feirer vi Amaldus Nielsens 175-års jubileum.

av Almås, Tomas Brøvig, 08.01.13