• Oljefri Illustrasjonsbilde
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

  Støtte til kampanje som vil ha slutt på oljefyring

  Oljefri-kampanjen er et nasjonalt prosjekt i regi av Naturvernforbundet og har som mål å utfase alle...

  Les mer
 • Lister Nyskaping Logo
  av Torkelsen, Jan H., 27.11.13

  Mer til næringshager

  Lister nyskaping AS ivaretar fylkeskommunens satsing på nyskaping i vestregionen. Kommunene er...

  Les mer
 • Alcoa
  av Richardsen, Wanja, 06.11.13

  Offentlig-privat samarbeid om det viktigste klimaprosjektet i Vest-Agder for tiden

  Fylkeskommunen støtter Alcoa Norges utvikling av den nye "Carbothermiske Aluminiumprosessen", som...

  Les mer
 • Kraftlinje
  av Torkelsen, Jan H., 03.10.13

  Kilen kraftverk får vasskraftkonsesjon til bygging

  Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om tillatelse til bygging av Kilen kraftverk i Litleåna...

  Les mer
 • Teknisk Senter I Flekkefjord
  av Wanja Richardsen, 01.10.13

  Vest-Agder fylkeskommune gir starthjelp til prosjektet "Teknisk senter, Flekkefjord"

  Samarbeidsprosjektet mellom Flekkefjord ungdomsskole, Lister videregående skole og Flekkefjord og...

  Les mer
 • El -bil
  av Wanja Richardsen, 27.09.13

  På vei mot landets best utbygde infrastruktur for el-biler

  Vest-Agder fylkeskommune er godt i gang med å tilrettelegge for bruk av klimavennlig drivstoff. Som...

  Les mer
 • Utsikt20529
Foto: Peder Austrud
  av Hemsett, Siv, 28.08.13

  Bedriftsstipendiat skal bidra til å gjøre Utsikten i Kvinesdal mer attraktiv

  Susanne D. Seljåsen starter denne uken sitt år som bedriftsstipendiat i Kvinesdal. Hun skal arbeide...

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

  Frarår konsesjon til Tonstad vindpark

  Tonstad Vindpark AS søker NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil...

  Les mer
 • Digital reiselivskonferanse - hovedlogo
  av Hemsett, Siv, 21.08.13

  Digital reiselivskonferanse til Sørlandet i oktober 2013

  For første gang i Norge arrangeres det en egen digital konferanse for reiselivsnæringen. Møt...

  Les mer

Anbefaler at det gis konsesjon til Tonstad vindpark

Tonstad Vindpark AS søker i medhold av energiloven NVE om konsesjon til å bygge og drive et vindkraftverk bestående av inntil 64 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW, og en samlet...

av Torkelsen, Jan H., 27.06.13

Leverandører i Agder skal bli bedre til å levere varer og tjenester til det offentlige

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare en liten del av disse innkjøpene er innovative innkjøp som utfordrer leverandører til å utvikle nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Kristiansander leder for Bransjeråd for kulturnæringene

Regjeringen vil etablere et bransjeråd for kulturnæringene for å drøfte felles problemstillinger og politikkutforming på området. Bransjerådet skal være et årlig treffpunkt der representanter for...

av Torkelsen, Jan H., 31.05.13

Populær mottakelse i Houston

Nær 100 mennesker hygget seg på ordfører Arvid Grundekjøns mottakelse i forbindelse med den store oljemessa i Houston. Det er første gang Kristiansand kommune tar et slikt nettverksinitiativ. Små og...

av Jon Sverre Karterud, 07.05.13

Ny studie viser stor vekst i den petroleumsrettede leverandørindustrien

Den petroleumsrettede leverandørindustrien har økt med rundt 35.000 direkte sysselsatte de siste seks årene. Det viser en ny studie Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF) har gjennomført på...

av Torkelsen, Jan H., 06.05.13

Fylkeskommunen og sørlandskommuner på oljemessa i Houston

I år stiller Kristiansand kommune, Arendal kommune, Vest-Agder fylkeskommune, havneledelsen i de to kommunene, NODE og Innovasjon Norge med en egen delegasjon for å knytte tettere kontakt med...

av Jon Sverre Karterud, 03.05.13

Nye kaier letter tømmertransport til markedene – Mandal havn sentral

Statens landbruksforvaltning har gitt tilsagn om tilskudd til fem kaianlegg for å bedre tømmertransporten. De fem kaiene er spredt på fem fylker fra lengst sør til nord i landet. En av dem er Mandal...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

-Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og klimapolitikken, sa energirådgiver Trond Schrader Kristiansen i et møte i politisk samordningsgruppe for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

Fylkeskommunen engasjerer seg for å få flere kinesiske turister til Sørlandet

Hvordan kan Sørlandet som del av Skandinavia rigge seg mot et fremtidig kinesisk ferie- og fritidsmarked? Det er det sentrale satsingsområdet for interreg prosjektet Chinavia II som fylkesutvalget i...

av Torkelsen, Jan H., 13.02.13

Fylkeskommunen anbefaler konsesjon til Siragrunnen vindpark

Fylkesutvalget gikk i dag, mot en stemme fra Frp, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark. En slik utbygging vil kun medføre beskjedne...

av Torkelsen, Jan H., 12.02.13

Fylkeskommunalt hovedutvalg positivt til konsesjon til Siragrunnen vindpark

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø gikk onsdag, mot stemmen fra SPs representant, inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal anbefale at det gis konsesjon til Siragrunnen vindpark....

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Meny Mandal vinner av Mindus Brobyggerpris

Mindus I Mandal er en attføringsbedrift, som blant annet støttes av Vest-Agder fylkeskommune. Mindus har mange gode samarbeidspartnere i bedriftene i regionen som en er helt avhengig av for å bygge...

av Torkelsen, Jan H., 11.01.13