• Nasjonal Turdag Aktivitet
  av Richardsen, Wanja, 06.12.13

  Fylkeskommunen prioriterer folkehelsearbeid

  Et nytt strategidokument som viser prioriterte satsingsområder for folkehelsearbeid i Vest-Agder...

  Les mer
 • Terje Damman Likestillingskonferansen 26 11 13
  av Richardsen, Wanja, 05.12.13

  Fylkesordføreren fremhevet Agdermodellen i sin åpningstale

  Den 26.11 ble Likestillingskonferansen 2013 avholdt under overskriften Et likestilt arbeidsliv....

  Les mer
 • Vriagder Logo
  av Birnbrich, Manuel, 02.12.13

  58 millioner kroner til forsknings- og samhandlingsprosjekter i Agder

  Programstyret i VRI-programmet i Norges forskningsråd har besluttet hvilke søknader som skal...

  Les mer
 • Arild Eielsen
© Aust Agder Fylkeskommune
  av Jan H. Torkelsen / Wanja Richardsen, 29.11.13

  Lederskifte i rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020

  Tidligere fylkesrådmann Tine Sundtoft har ledet rådmannsgruppen for Regionplan Agder 2020. Hun er...

  Les mer
 • Folkehelse I Agder Logo
  av Torkelsen, Jan H., 25.11.13

  Fylkeskommunen er en pådriver i folkehelsearbeidet

  Det regionale folkehelsearbeidet er en lovpålagt oppgave. Ifølge folkehelseloven skal fylkeskommunen...

  Les mer
 • Bjørgulf Sverdrup Lund Og Toril Runden Undertegner Brev
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.13

  Kommunene i Agder oppfordres til økt vektlegging av likestillingsarbeidet

  Leder Bjørgulf Sverdrup Lund og nestleder Toril Runden i Politisk samordningsgruppe for Regionplan...

  Les mer
 • Anette Vesterskov Pedersen Orienterer I Brussel
  av Torkelsen, Jan H., 17.10.13

  Folkehelse i fokus i regionenes uke i Brussel

  Folkehelse var blant temaene da norske regioner, byer og kommuner deltok under den ellevte utgaven...

  Les mer
 • Toril Runden ,Bjørgulf Sverdrup Lund Og Helle Mellingen
  av Wanja Richardsen, 26.09.13

  Fra utfordring til innovasjon på likestillingsfeltet

  Tidligere bunnplasseringer på indekser og negative omtale i en årrekke, skal snus med innovative...

  Les mer
 • Torunn Lauvdal , Bjørgulf Sverdrup Lund Og Toril Runden
  av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

  Bred oppslutning om Sørlandsutvalgets innspill til økt næringsutvikling og nyskaping på Sørlandet

  Rektor Torunn Lauvdal ved UiA har ledet det såkalte Sørlandsutvalget. Det ble oppnevnt etter et...

  Les mer

Omfattende utdanningssamarbeid mellom fylkeskommunen og Farsund kommune

Det er utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og Farsund kommune. Forslaget er nå til behandling i de fylkespolitiske organene, med sluttbehandling i fylkestinget 5....

av Torkelsen, Jan H., 20.09.13

Vest-Agder topper likestillingsstatistikk

En gjennomgang av det nye Stortinget gjort av likestillings- og diskrimineringsombudet, Sunniva Ørstadvik (LDO), viser at Vest-Agder har flest kvinnelige Stortingsrepresentanter. Etter valget ligger...

av Macdonald, Cheryl, 13.09.13

30 millioner ekstra til forskningsformål i Agder

I tillegg til ordinære bevilgninger på 10 millioner kroner fra Regionalt forskningsfond Agder utlyses det denne høsten ytterligere 30 millioner kroner til forskningsformål. – Aldri før er det lyst ut...

av Torkelsen, Jan H., 04.09.13

Fylkeskommunen gir betydelig økonomisk støtte til innovasjonsfaglig forskning i Agder

Fylkesutvalget besluttet tidligere denne uken at Vest-Agder fylkeskommune vil inngå intensjonsavtale med Agderforskning AS om regional medfinansiering av Innovasjonsfaglig forskningsprosjekt i VRI -...

av Torkelsen, Jan H., 30.08.13

Interregdeltakelse positiv for Lister friluftsråd, Nordberg fort og barnevandrerprosjektet

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om resultatene av deltakelsen i prosjektet Coast Alive under det EU-finansierte regionale utviklingsprogrammet INTERREG IVB. Formålet med prosjektet var å bidra...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

Nei til søknad om tilskudd til utviklingsprosjekt om regional bærekraftrapportering

Universitetet i Agder søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner om til sammen 342 250 kroner i regionale utviklingsmidler til utviklingsprosjektet "Utvikling av regional bærekraftrapportering med fokus...

av Torkelsen, Jan H., 29.08.13

Fylkeskommunen viderefører finansieringsstøtte til tre sørlandske forskningsprosjekter

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder vil bidra økonomisk med 300 000 kroner til videreføring av forskningsprosjektet "Krise, omstilling og vekst", 300 000 kroner til videreføring av...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Gode resultater av prosjektet Fremtidskyster

I 2008 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle delta som partner i prosjektet Fremtidskyster – Bærekraftig utvikling i kystsamfunn - under det EU-finansierte regionale...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014 – 2020

Arbeidet med å utvikle nytt Interreg-program for Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014 – 2020 nærmer seg nå sluttføring. Vest-Agder fylkeskommune deltar i programutviklingsarbeidet både på politisk og...

av Torkelsen, Jan H., 28.08.13

Nye spennende muligheter lanseres for å gjøre promenaden i Kristiansand enda mer trivelig

Noen av de mest spektakulære stedene i Kristiansand sentrum - Elvepromenaden, Strandpromenaden og Gravane - skal bli en attraktiv arena for friluftsliv og sosiale møteplasser. Gjennom SMS-prosjektet...

av Torkelsen, Jan H., 05.07.13

Positiv erfaring med samarbeidsavtaler med kommunene

Fylkeskommunen har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle 15 kommuner i Vest-Agder. I fylkestinget i juni inngikk fylkeskommunen avtaler med de to kommunene Lindesnes og Kvinesdal. Etter dette...

av Torkelsen, Jan H., 02.07.13

Nylansering av Internasjonal portal for Agder

Internasjonal portal for Agder - et samarbeid mellom Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner - fremstår nå i ny design. Portalen gir en oversikt over Aust- og Vest-Agder fylkeskommune sitt...

av Birnbrich, Manuel, 28.06.13

Regionplanagder.no i ny drakt

Regionplan Agder 2020 har fått en ny nettside.

av Birnbrich, Manuel, 27.06.13

Forlenget høringsfrist for forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Det er nå utarbeidet et planforslag. Fylkesutvalget besluttet tidligere i år at...

av Torkelsen, Jan H., 26.06.13

Fylkeskommunene må øke fokuset på integrering

Innvandring kan bidra til vekst og utvikling i norske lokalsamfunn. Hva må kommuner og regioner gjøre for å greie å utnytte det potensialet innvandringen gir? Dette var det mest sentrale spørsmålet på...

av Torkelsen, Jan H., 19.06.13

1,17 nye millionar til Lokal samfunnsutvikling i kommunane i Vest-Agder

Fylkeskommunane styrker kapasiteten og hever kompetansen i kommunane sitt arbeid med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Kommunal- og regionaldepartementet tildeler 30 nye millionar kroner til...

av Torkelsen, Jan H., 18.06.13

Den første regionale planstrategien er godkjent - Vest-Agder venter på godkjenning

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell har nå godkjent den aller første planstrategien, regional planstrategi for Hedmark 2012-2015. Alle landets fylkeskommuner skal, i følge plan- og bygningsloven fra...

av Torkelsen, Jan H., 17.06.13

Leverandører i Agder skal bli bedre til å levere varer og tjenester til det offentlige

Offentlige virksomheter i Norge kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner i året. Bare en liten del av disse innkjøpene er innovative innkjøp som utfordrer leverandører til å utvikle nye...

av Torkelsen, Jan H., 05.06.13

Aktiv med ball i Kristiansand

4H har gjennom SMS-prosjektet fått midler til å gjennomføre fire gratistreninger med Aball1 i Tresse i Kristiansand. Aball1kombinerer fysisk aktivitet, og sosial og teoretisk læring på en ny og...

av Torkelsen, Jan H., 28.05.13

I 2012 bevilget regionalt forskningsfond nesten 13,9 millioner kroner til prosjekter

Fylkesutvalget ble tirsdag orientert om årsrapporten for 2012 for Regionalt forskningsfond Agder. Fondsledelsen er av den oppfatning at fondet er med på å styrke forskning for regional innovasjon og...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Agder-fylkene får regional plan for likestilling, inkludering og mangfold

Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner har utarbeidet et planprogram for en Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder. Dette er nå sendt ut på høring etter at fylkesutvalgene i de...

av Torkelsen, Jan H., 22.05.13

Nye verktøy for bedre stedsutvikling

Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune utvikler sammen med partnere i SMS-prosjektet nye verktøy som skal bidra til å ivareta folkehelseaspektet og økt medvirkning i planprosesser. I forrige...

av Torkelsen, Jan H., 18.04.13

Fylkeskommunen samarbeider om frisklivsentral i Aquarama i Kristiansand

I 2006 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle inngå en intensjonsavtale med Kristiansand kommune om utvikling av en frisklivsentral i det nye aktivitetssenter på Marinetomta, som nå...

av Torkelsen, Jan H., 12.04.13

Forslag til Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 ut på høring

Fylkestinget vedtok i 2010 å sette i gang arbeid med en Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Bakgrunnen for det er at Vest-Agder fylkeskommune, som regional utviklingsaktør og...

av Torkelsen, Jan H., 11.04.13

Regionalt forskningsfond Agder lyser ut 4 millioner kroner

Regionalt forskningsfond Agder har lyst ut til sammen 4 millioner kroner til regionale forprosjekter som enten søker kvalifiseringstøtte eller posisjoneringsstøtte. Det er bedrifter, næringsklynger,...

av Birnbrich, Manuel, 25.03.13

Den nasjonale energi- og klimapolitikken må endres

-Skal vi oppfylle målene i Regionplan Agder 2020 må vi først endre den nasjonale energi- og klimapolitikken, sa energirådgiver Trond Schrader Kristiansen i et møte i politisk samordningsgruppe for...

av Torkelsen, Jan H., 22.03.13

Tiåringer av begge kjønn setter utdanning som viktigst for fremtiden

Mandag presenterte forsker Ann Christin E. Nilsen fra Agderforskning en ny undersøkelse om barns levekår og hverdagsliv i Agder for politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020. Undersøkelsen...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Historisk fellesløft for å heve kvaliteten på utdanning i Agder-fylkene

Mandag sluttet politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 seg til flere anbefalinger i et notat for å forbedre utdanningen i grunn- og videregående skole. Det vil kunne medføre at to...

av Torkelsen, Jan H., 20.03.13

Forskning og miljø viktig i nytt Øresund-Kattegat-Skagerrak-prosjekt

Forskning og innovasjon, klima og miljø, infrastruktur og et grenseregionalt arbeidsmarkedet er blant de foreslåtte prioriteringene i ØKS-programmet for neste interregperiode. En skrivergruppe for et...

av Torkelsen, Jan H., 12.03.13

Kortere farstid på sjøveien til Europa

Overvåket seiling fra Europa til Murmansk, utvikling av et nytt konseptet for kortere fartstid til Europa og dokumentasjon av Nordlig maritim korridor er blant resultatene av prosjektet Stratmos....

av Torkelsen, Jan H., 11.03.13

Regionfokuset er på kommunikasjon, utdanningsløp og klimavennlig energi

Politisk samordningsgruppe for Regionplan Agder 2020 fastsatte denne uken at hovedfokuset i år skal rettes mot tre sentrale utviklingsområder. Det ene er utdanning hvor en vil ta for seg det...

av Torkelsen, Jan H., 08.02.13

Støtte til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder"

Fylkesutvalget besluttet tirsdag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge et tilskudd på 720.000 kroner i 2013 til prosjektet ”Samarbeid om marin forskning og faglig utvikling i Agder”. Det...

av Torkelsen, Jan H., 07.02.13

Regionplanpolitikerne skal si sitt om fusjons-alternativet for UiA og HiT

Rektor Torunn Lauvdal fra Universitetet i Agder redegjorde tirsdag i Politisk styringsgruppe for Regionplan Agder 2020 om temaet "Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Universitetet i Agder og...

av Torkelsen, Jan H., 06.02.13

Nytt forskningsprosjekt om fylkeskommunenes folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning

Et nytt prosjekt skal undersøke hvordan fylkeskommuner koordinerer arbeidet i kommunene når det gjelder folkehelse, regionalpolitikk og vannforvaltning. Dette er tre politikkområder som...

av Torkelsen, Jan H., 30.01.13

Konferanseinvitasjon: Gode steder - Gode liv

Helse skapes ikke primært i helsesektoren. Hvordan kan vi bringe inn folkehelse som tema i det vi gjør knyttet til samfunns-, by- og stedsutvikling? Dette er sentrale tema 28. -29. på konferansen Gode...

av Torkelsen, Jan H., 02.01.13