• Bokomslag Fangen På Christiansholm
  av Jan H. Torkelsen, 29.10.13

  Ny bok fra fylkeskonservatoren om gamle Kristiansand

  Hvordan var dagliglivet i og rundt den unge byen Kristiansand fra dens opprinnelse på 1600- tallet...

  Les mer
 • Tingparkens Logo
  av Torkelsen, Jan H., 28.10.13

  Fortsatt investeringsutfordringer for Tingvatn fornminnepark og besøkssenter

  Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning ble i sist møte orientert om at Tingvatn...

  Les mer
 • Setesdalstunet
  av Torkelsen, Jan H., 25.10.13

  Godt fjorårsresultat for Vest-Agder-museet

  Vest-Agder museet hadde i 2012 en omsetning på henimot 42 millioner kroner. Driftsresultatet ble på...

  Les mer
 • Romsviga I Kveldsstemning
  av Wanja Richardsen/Jan Torkelsen, 24.10.13

  Vest-Agder museet IKS kan bli ny eier av kulturhistoriske verdier

  Fylkesrådmannen er gitt mandat til å forhandle frem en avtale om overdragelse av kulturhistoriske...

  Les mer
 • Kringsjå
Foto: Jon Atle Eie
© NVE
  av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.10.13

  ”Dammer som kulturminner”

  Idag, den 22. okt, lanseres NVEs fjerde temaplan ”Dammer som kulturminner”, hvor det er gjort en...

  Les mer
 • Restaurering Av Kledning Kjos Hovedgård 3
  av Kristiansen, Kåre, 11.10.13

  Restaurering av Kjos hovedgård

  Med tilskudd fra Riksantikvarens program for istandsetting av fredete bygninger i privat eie er...

  Les mer
 • Vest -Agder Museets Nye Nettside
  av Torkelsen, Jan H., 08.10.13

  Vest-Agder-museet har fått nye nettsider

  Vest-Agder-museet har utviklet en flott ny hjemmeside. Nettstedet er fremdeles under utvikling. I...

  Les mer
 • Plakat Bunkerologi Og Bunkerologer
  av gbl, 07.10.13

  Bunkerologi og bunkerologer

  Fotoutstilling på Vest-Agder-museet Lista, Nordberg Fort Velkommen til åpning 11. oktober kl....

  Les mer
 • Bredalsholmen Fotografert Fra Fly
  av Torkelsen, Jan H., 26.09.13

  Fylkeskommunen vil bidra til å opprettholde virksomhet på Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter

  Situasjonen ved Bredalsholmen dokk- og fartøyvernsenter i Kristiansand er alvorlig. De ansatte ble...

  Les mer

God økonomi i Agder historielag

Agder historielag er en paraplyorganisasjon for historielag på Agder. Historielaget har en budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder fylkeskommune. Hovedmålet med avtalen er at historielaget skal...

av Torkelsen, Jan H., 23.09.13

Viktig frivillig arbeid på Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter

Stiftelsen Listeskøyta kystkultursenter er drevet av frivillige og samlingen er konsolidert inn i Vest-Agder-museet IKS. Vest-Agder fylkeskommune har en budsjett- og ytelsesavtale med stiftelsen....

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskommunen signaliserer behov for vedlikehold av historiske kystmeldestasjoner

Miljøverndepartementet har det overordnete ansvaret for at å utarbeide en landsverneplan for de kulturhistoriske eiendommene innen miljøvernsektoren. Departementet har også ansvar for at...

av Torkelsen, Jan H., 19.09.13

Fylkeskonservatorens arkeologer representerte Vest-Agder på europeisk arkeologmøte

Fylkeskonservatorens arkeologer Yvonne Fernmar Willumsen (bildet) og Ghattas Jeries Sayej har nylig kommet tilbake fra årets store, europeiske arkeologmøte i Pilsen i Tsjekkia. Begge holdt foredrag om...

av Torkelsen, Jan H., 13.09.13

Spennende ny fylkeskommunal kulturhistorisk bok

Nå er bok nummer 14 i Vest-Agder fylkeskommunes serie kulturhistoriske rapporter utkommet - Torfinn Hagelands "Stå i stein", om merkelige steinsettinger i hei og fjell. Boken utgis i samarbeid med...

av Torkelsen, Jan H., 27.08.13

Prestisjefylt internasjonalt tillitsverv til assisterende fylkeskonservator

Assisterende fylkeskonservator Rune Holbek ble sist uke enstemmig valgt til leder av den internasjonale komitéen for regionale museer (ICR). Komitéen har 350 medlemmer, og 100 var til stede på den...

av Torkelsen, Jan H., 20.08.13

Sosteli i Åseral tema for fylkeskonservator Stylegard på The Viking Congresses

Vest-Agders fylkeskonservator Frans-Arne Stylegard er en etterspurt fagmann, ikke bare nasjonalt, men også i utlandet. Nylig deltok han som foredragsholder på den store internasjonale Viking Congress...

av Torkelsen, Jan H., 19.08.13

Ny flott årbok - Museet til Odderøya

Vest-Agder-museets årbok for 2013 er et festskrift til tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard i anledning hans 70-års dag i mai. Museet ønsker å hedre Munksgaard for hans omfattende og solide...

av Torkelsen, Jan H., 04.07.13

I skjold det skalv - ny utstilling!

Søndag 23. juni åpnet en ny utstilling på Tingvatn forminnepark og bessøkssenter i Hægebostad kommune.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 24.06.13

Digital guide på Odderøya fyr

19. juli ble den digitale guiden LaternaGuide satt opp på Odderøya fyr. Guiden er tilpasset de fleste smarttelefoner og nettbrett på markedet. Med lyd og bilder kan historien til fyret nå formidles...

av Kristiansen, Kåre, 19.06.13

Fyrtårnprisen 2013 til Jo van der Eynden

Søndag 9. juni delte fiskeri- og kystdepartementet ut Fyrtårnprisen for tiende gang. Årets vinner er Jo van der Eynden. - Fyrtårnprisen 2013 går til Jo van der Eynden for hans arbeid som...

av Torkelsen, Jan H., 10.06.13

Det kan bli etablert et kulturrederi for historiske fartøyer i Vest-Agder

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk tirsdag inn for at fylkestinget 18. juni skal gi grønt lys til at det skal arbeides videre med å etablere Kulturrederiet. Hensikten med et kulturrederi er å gi...

av Torkelsen, Jan H., 29.05.13

Kystreise.no

I kveld lanseres storsatsingen Kystreise.no på Lindesnes fyr! Dette er en film- og kartbasert formidlingstjeneste for norsk og nordisk kystkultur for bruk på PC, lesebrett og smarttelefon til...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 21.05.13

Tilstanden til fredede bygninger i Vest-Agder er nå registrert

I 2006 igangsatte Riksantikvaren det landsdekkende prosjektet "Fredningsgjennomgangen". Ved prosjektets slutt skal hvert fylke ha gjennomgått alle fredningsvedtak, som ble foretatt i perioden...

av Torkelsen, Jan H., 10.05.13

Uthavn 2013 – konferanse med spennende tema

30. og 31. mai braker det løs med konferansen Uthavn 2013 i Søgne. Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et...

av Torkelsen, Jan H., 03.05.13

Fylkeskommunene får ansvar for listeførte kirkers omgivelser

Fra 1. mai overføres ansvaret som kulturminnemyndighet når det gjelder listeførte kirkers omgivelser i plan- og byggesaker fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det innebærer at ved varsel om...

av Torkelsen, Jan H., 30.04.13

Millionar fra Riksantikvaren til Hestmanden og Gamle Oksøy

I statsbudsjettet er det på Riksantikvaren sitt budsjett sett av 47 millionar kroner til fartøyvern. Det kom inn søknader på over 170 millionar kroner. Vest-Agder er tilgodesett med 4 millionar kroner...

av Torkelsen, Jan H., 25.04.13

Arkeolog for en dag

I dag gikk startskuddet for årets skolesekkopplegg på Nordberg fort. Denne gang med større fokus på steinalder og arkeologi, hvor elevene selv får prøve seg som arkeolog for en dag. Allerede første...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 22.04.13

Årets feltarkeologer

Denne uken kunne Fylkeskonservatoren ønske årets feltarkeologer velkommen.

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 15.04.13

Uthavn 2013

Uthavnene på Sørlandet er hver for seg verdifulle kulturmiljøer. Samlet sett er nettet av uthavnsamfunn fra Hidra til Lyngør et monument over internasjonale kontaktflater og kulturutveksnling i...

av Willumsen, Yvonne Fernmar, 12.04.13

Avviser forsøksdeltakelse om overføring av kulturminnevernforvaltning til fylkesmannen

Statsråd Bård Vegar Solhjell og regjeringen ønsker å gjennomføre forsøk i to til tre fylker med statlig samordning av innsigelser til kommunale arealplaner. Dette for å avveie de statlige interessene...

av Torkelsen, Jan H., 05.04.13

Fylkeskommunen deltar i prøveprosjekt for bedre forvaltning av fredete arkeologiske kulturminner

Med deltagelsen i prosjektet får fylkeskommunen myndighet til å fatte vedtak om dispensasjon fra kulturminneloven i visse tilfeller av funn av arkeologiske kulturminner. Dette vil bety en forenkling...

av Kristiansen, Kåre, 03.04.13

Hva nå i Havbukta?

Igår ble Vilhelms Krag eiendom i Ny-Hellesund, "Havbukta" kraftig skadet av brann. Hva skjer med bygningen nå?

av fas, 22.03.13

Riksantikvaren gir 100 000,- til videreutvikling av "Festung Lista"

Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet har fra Riksantikvaren fått midler til videreutvikle Nordberg fort som arena for kulturhistoriske opplevelser på Lista. Prosjektet skal bidra til en bedre...

av Kristiansen, Kåre, 15.03.13

Fylkeskommunens kulturminnevernpris tildelt Handverksfarbrikken på Gyland

Vest-Agder fylkeskommune deler hvert år ut kulturminnevernprisen til enkeltpersoner, grupper av enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter, i spesielle tilfeller også kommuner som har utmerket seg...

av Torkelsen, Jan H., 06.03.13

Uthavn 2013 - et spennende seminar i idylliske omgivelser

Uthavn 2013 arrangeres 30 og 31.mai. Uthavnene langs Agder-kysten er unike og stedvis godt bevarte kulturmiljøer av internasjonal klasse. Agder-fylkene har ansvar for å ta vare på uthavnene som en del...

av Torkelsen, Jan H., 28.01.13

Vest-Agder-museet står bak ny bok om det norske flagget

Flaggekspert Jan Henrik Munksgaard står bak Vest-Agder-museets årbok 2012: "Flagget. Et nasjonalt symbol blir til." Boken er på cirka 150 sider og er så vidt bekjent det mest omfattende verk om det...

av Katrin Pabst/Jan Torkelsen, 24.01.13