Bilde Planprogram VINN
© Venstre bilde: Flumill / høyre bilde: Arild Danielsen

Venstre bilde: Flumill / høyre bilde: Arild Danielsen

Hvordan kan vi gjøre Agder til et enda bedre sted å arbeide og bo i og å besøke? Agder-fylkene samarbeider for å søke svaret på dette spørsmålet. –Vi må sette i gang kreativiteten og prøve å tenke nytt om samarbeid, innovasjon og hvordan vi jobber med verdiskaping, sier prosjektleder Manuel Birnbrich.

En ny felles regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping skal systematisk ta for seg de utfordringer og muligheter som ligger i innovasjonssystemet, verdiskapingen og næringsstrukturen på Agder. Formålet med planen er å legge til rette for økt samarbeid og kompetansedeling i regionen. Ved hjelp av innovasjon i både privat og offentlig sektor skal vi øke konkurranseevnen og bidra til bærekraftig verdiskaping på Agder. Planen skal peke ut overordnede mål og bidra til at offentlige og private aktører har en felles forståelse av mål, prioriteringer og strategier i nærings- og samfunnsutviklingsarbeidet.

- Planen avgrenses ikke til verdiskaping i privat næringsliv.  Innovasjon i offentlig sektor vil være et viktig plantema, poengterer prosjektleder for planarbeidet, Manuel Birnbrich.

Først planprogram - deretter selve planen

Etter en omfattende prosess, der prosjektledelsen og administrasjonen i fylkeskommunene har vært i kontakt med regionale aktører, er planprogrammet snart klar for politisk behandling med påfølgende høringsrunde. Planprogrammet beskriver hvordan selve planarbeidet skal foregå.

Planen gjennomføres etter de krav som settes i plan og bygningsloven, noe som betyr bred involvering og medvirkning i planprosessene. En rekke sentrale aktører i regionen inviteres til å delta i ulike prosjekt- og arbeidsgrupper. Det vil i tillegg arrangeres flere møteplasser hvor andre med interesser innenfor feltet vil kunne gi sine innspill. Det er derfor forventet mye energi og mange spennende og strategisk viktige diskusjoner omkring temaområdene.

Målet er at planen skal vedtas av fylkestingene i midten av 2015.

Planprogrammet kan leses på vår hjemmeside så snart det foreligger.

 

Manuel 1

Leder for planarbeidet, Manuel Birnbrich (mbi@vaf.no)

av Birnbrich, Manuel, publisert 26. februar 2014 | Skriv ut siden