• Tungefoss Kraftstasjon
  av Macdonald, Cheryl, 31.03.14

  Kraftverk som unikt undervisningsmateriell

  Tungefoss kraftstasjon, som har stått tom i en årrekke, skal bli undervisningssted og...

  Les mer
 • Luftfartshøyskole Kjevik
© Luftfartsutdanning Sør AS
  av Richardsen, Wanja, 26.03.14

  Fylkeskommunen positiv til luftfartshøyskole på Kjevik

  Vest-Agder fylkeskommune bevilger et tilskudd på inntil 150 000 kroner til Luftfartsutdanning Sør AS...

  Les mer
 • Knaben Vinter
© www.knabenleirskole.no
  av Richardsen, Wanja, 25.03.14

  Fylkeskommunen gir støtte til reisemålsutvikling på Knaben

  Vest-Agder fylkeskommune gir 500 000 kroner i støtte til reisemålsutvikling på Knaben for 2014....

  Les mer
 • Flumill
© Flumill
  av Richardsen, Wanja, 24.03.14

  Planprogram for Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 sendes på høring

  Fylkeskommunen varsler oppstart av arbeidet med Regional plan for innovasjon og bærekraftig...

  Les mer
 • Solvik -Olsen
  av Richardsen, Wanja, 20.03.14

  Vil koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen

  Samferdselsministeren bestiller utredning for sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Dette...

  Les mer
 • Vindmøllermotiv
  av Richardsen, Wanja, 20.03.14

  Endelig høringsuttalelse for Skveneheii vindkraftverk

  Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel,...

  Les mer
 • Arbeidsliv
  av Richardsen, Wanja, 19.03.14

  Temakonferanse om et mangfoldig og likestilt arbeidsliv

  Arbeidet med Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold (Lim-plan) fortsetter. I den...

  Les mer
 • Miljømotiv
  av Richardsen, Wanja, 19.03.14

  Fylkeskommunen gir tilskudd til klimaprosjekt i Lister

  Fylkeskommunen bevilger 400 000 kroner til oppstart av Listerkommunenes prosjektet "Klima, energi og...

  Les mer
 • Støodden
  av Richardsen, Wanja, 12.03.14

  Endring i vedtak om Støodden

  Det er gjort endringer i rekkefølgekravene som ble vedtatt av hovedutvalget for samferdsel, areal og...

  Les mer

Temakonferanse om likeverdige offentlige tjenseter

Arbeidet med å lage "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder" (LIM-planen) er i gang. Planen har fem hovedtema og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle...

av Richardsen, Wanja, 06.03.14