Handlingsprogram for fylkesveg 2014 – 2017 er nå vedtatt og økonomiske rammer er justert for forventede investeringsrammer for perioden.
Dokumentet inneholder i tillegg til Handlingsplan og marginalliste for investeringsprosjekter for perioden, diverse informasjon om investeringsprosjekter, drift- og vedlikehold av fylkesvegnettet, samt en rekke andre samferdselsrelaterte problemstillinger som kan være aktuell lesning for folk med interesse for veg og samferdsel i Vest-Agder.

Handlingsprogrammet kan lastes ned her.

av ask, publisert 31. mars 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer