Arbeidet med å lage "Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder" (LIM-planen) er i gang. Planen har fem hovedtema og ett av disse er likeverdige offentlige tjenester. Alle interesserte inviteres til konferanse om dette plantemaet i Haven, fylkeshuset i Vest-Agder onsdag 12.mars kl. 18.

Likeverdige offentlige tjenester betyr at alle har tilgang til tjenester av like god kvalitet. Har alle en slik tilgang i kommuner og lokalsamfunn på Agder? Vi vet ikke om det står verre til hos oss enn i andre landsdeler, men brukererfaringer og forskning viser at mennesker forskjellsbehandles i velferdssystemet og at tjenestene ikke er godt nok tilpasset brukerne.  Det kan handle om språkutfordringer i forbindelse med helsetjenester, dårlig tilrettelegging for elever med nedsatt funksjonsevne i gym-timer, forskjellsbehandling av gutter og jenter i barnehager eller kvinner og menn i eldreomsorgen.  Hvordan kan LIM-planen være med å utvikle tjenester som bidrar til større likeverd, bedre livskvalitet og høyre deltakelse i samfunns- og arbeidsliv?

Hovedinnleder på plantemakonferansen er Marte Taylor Bye fra KUN senter for kunnskap og likestilling. Hun er utdannet samfunnspsykolog og har arbeidet mye med likestilling i planlegging og offentlige tjenester. Vi legger opp til noen korte erfaringsinnlegg fra brukere og tjenesteytere, og vil be om innspill til mål, tiltak og ansvar på feltet. Avslutning seinest 20.30.

Vi serverer rundstykker, og ber derfor om påmelding.

Spørsmål eller innspill? Kontakt prosjektleder Lisbeth Reed, kontaktinformasjon finner du i menyen til høyre.

Form could not be loaded, form is either missing or damaged

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 6. mars 2014 | Skriv ut siden

Kontaktinformasjon:

Lisbeth Reed Prosjektleder

lre@vaf.no

481 05 289

Følg Lim-planen på Facebook