Torsdag 24.april er det klart for nytt LIM-verksted, denne gangen i Kristiansand. Arbeidet med å lage LIM-planen (Regional plan for likestilling, inkludering og mangfold på Agder) er i gang. Planen har fem hovedtema, og ett av disse er Vern mot trakassering og vold. 24.april kl.17-20 holdes det temakonferanse/verksted på Vest-Agder krisesenter. Oppmøte ved Statoil-stasjonen i Elvegata.

Agder har en del å ta tak i når det gjelder bekjempelse av trakassering og vold mot utsatte grupper. Krisesentrenes statistikker og rapportering fra barnevern og skoler viser at det fins utfordringer.

NOEN FAKTA

Vold i nære relasjoner rammer først og fremst kvinner og barn. En høy andel av de som bruker krisesentrene har utenlandsk bakgrunn. Kvinner med nedsatt funksjonsevne er i følge statistikken spesielt utsatt for vold. Vi vet at vold gir alvorlige personlige konsekvenser og samfunnsmessige ringvirkninger. Sosiale medier har vist seg å være en ny arena der trakassering og psykisk vold forekommer, der dette i stor grad rammer barn og ungdom.

Kan LIM-planen bidra til mer inkluderende, likestilte samfunn på Agder? Hvilke mål skal vi sette oss, og hva skal tiltakene være?

RÅD FRA UNGDOMMEN

LIM-planarbeidet startet med en ungdomskonferanse, i februar. Ungdommene ga viktige råd om vern mot trakassering og vold:

Planarbeidet må legge til rette for å bekjempe fordommer med kunnskap. Det må lages tiltak som gjør at vi på Agder kan lære å møte det fremmede med respekt som gir likeverd. Gjennom arbeidet med LIM-planen må normer utfordres. Handlingsprogrammet må støtte opp om tidlige tiltak i skole og barnehage. Møteplasser som har en plattform for likeverd, er en viktig forutsetning for å forebygge trakassering og vold.

Ungdomskonferansen hadde dette innspillet til utviklingsmål: SKAP MANGE GODE MØTEPLASSER

VERKSTED

Torsdag etter påske skal det arbeides videre med temaet. Konferansen legges opp som et verksted, og er åpen for alle interesserte. Den arrangeres av de to fylkeskommunene på Agder i samarbeid med Vest-Agder krisesenter og IMDi Region Sør. Vi skal spise tapas, og ber derfor om påmelding via skjemaet nedenfor, eller til lre@vaf.no.

Form could not be loaded, form is either missing or damaged

av Reed, Lisbeth, publisert 8. april 2014 | Skriv ut siden