Det er en milepæl innenfor ladeinfrastrukturen i Agder når det i dag ble åpnet nye hurtigladestasjoner for el-bil i Mandal, Lyngdal og Flekkefjord. Det var fylkesordfører, Terje Damman, som sto for den offisielle åpningen i en felles markering ved Buen kulturhus i Mandal. – Vi har nå god dekning av hurtigladestasjoner langs E39, sa Damman i sin tale til de fremmøtte.

(Bildet viser fylkesordfører, Terje Damman, som lader el-bil ved den nye stasjonen i Mandal)

Ladestasjonene et resultat av regionalt samarbeid
Gjennom arbeidet med felles Regionplan for Agder har de to fylkeskommunene, sammen med kommunene på Agder, identifiser nettopp ladeinfrastruktur som et viktig område. Det har derfor vært samarbeidet om å etablere en ladeinfrastruktur langs E18/E39

I Regionplanen står det at: Agder skal også være en region der utslippene er lavest mulig – et lavutslippssamfunn. Dette krever en infrastruktur som stimulerer til en mest mulig klimavennlig og fremtidsrettet atferd. […] Dette innebærer blant annet utbygging av ladestasjoner og tilgang til alternativt drivstoff over hele regionen.

Spleiselag
Arbeidet har foregått gjennom RUP Agder og prosjektet "Listerpakken El". Samlet har Vest-Agder fylkeskommune brukt over en halv million kroner på ladeinfrastruktur frem til i dag.

I et spleiselag med Transnova, vertskommunene og Grønnkontakt har vi i dag hurtigladere i Kristiansand, Mandal, Lyngdal og Flekkefjord.

Flere ladestasjoner
Fylkeskommunen ønsker ikke å stoppe her, men vil fortsette å videreutvikle ladeinfrastrukturen i fylket.

av Richardsen, Wanja, publisert 27. juni 2014 | Skriv ut siden

Oversikt over ladestasjoner:

Hjemmesiden til Grønn Kontakt

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer