Hvert år søker rundt 1000 ungdommer i Vest-Agder læreplass for å fullføre utdannelsen sin. For å få formidlet alle disse ungdommene til en læreplass, trengs det flere lærebedrifter. Utdanningsavdelingen ønsker å nå ut til nye lærebedrifter, og synliggjøre lærlingeordningen i enda større grad. Resultatet av dette ruller rundt i hele Kristiansandsregionen.

 Med en heldekkende bakside på flere av bussene som kjører rundt i Vest-Agder i sommer, oppfordres potensielle bedrifter til å ringe inn til fylkeskommunen for å ta inn lærlinger. Utdanningsavdelingen har opprettet et eget telefonnummer, 978 98 000, som kun besvarer henvendelser fra bedriftene.
- Det finnes mange små eller mellomstore bedrifter som ikke har tenkt på at de kan ta inn en lærling i virksomheten. Derfor må vi som fylkeskommune tenke litt nytt i forhold til hvordan vi kan nå disse bedriftene, forteller Even Haldorsen, rådgiver seksjon for fagopplæring.

Fagopplæringsseksjonen i VAF har utarbeidet en større kampanje som skal nå ut til potensielle lærebedrifter. Annonser på baksiden av bussene er et virkemiddel i kampanjen, i tillegg til annonser og eget telefonnummer. Fylkeskommunens utdanningsavdeling har også fått produsert to kortere filmer, hvor den ene retter seg mot potensielle bedrifter. Personene som deltar i filmene og annonsene er reelle lærlinger og bedrifter som er etablert i Vest-Agder. Bedriftsledere og lærlinger stiller opp frivillig og snakker om hvordan de opplever lærlingeordningen som noe positivt.

Haldorsen oppfordrer alle bedrifter som er usikre på hva lærlingeordningen er, eller ønsker mer informasjon om å ringe telefonnummer 978 98 000, eller besøke vaf.no/fagopplaering.

Filmene som fylkeskommunen har produsert kan i menyen oppe til høyre.

av stg, publisert 22. juli 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer