Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del av kommunereformen. Dette kommer frem i en pressemelding fra departementet i dag.

- Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni, ba samtidig Stortinget regjeringen om å gjennomgå oppgavene til et regionalt nivå. Departementet lyser nå ut dette oppdraget, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Oppdraget består i å sammenstille og vurdere eksisterende utredninger, slik at regjering og storting får et godt faglig beslutningsgrunnlag.  Det vil bli opprettet en referansegruppe for utredningen bestående av representanter for fylkeskommunene.

- Utredningen av et regionalt nivå vil skje parallelt med arbeidet med en stortingsmelding om nye oppgaver til større og mer robuste kommuner. Den vil dermed ikke virke inn på tidsplanen for kommunereformen, noe som er i tråd med Stortingets ønske, sier statsråd Sanner.

Fristen for tilbudet er 20. august, og dato for sluttrapporten er 17. november. Oppdraget er delt inn i tre deler:

 • En sammenstilling og vurdering av eksisterende utredninger/stortingsdokumenter som inneholder vurderinger og anbefalinger om hvordan et nytt regionalt nivå kan inndeles,
 • En sammenstilling og vurdering av innholdet i utredninger/stortingsdokumenter om hvilke funksjoner og oppgaver som er lagt til grunn for ulike inndelingsalternativer.
 • På selvstendig grunnlag skissere egnede funksjoner og oppgaver  til regionalt folkevalgt nivå ut fra ulike inndelingsalternativer. 

av Richardsen, Wanja, publisert 18. august 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer