Bebyggelsen ved Olavssundet - Helgøya

Forslag om fredning av uthavna Ny-Hellesund er nå oversendt til Riksantikvaren. Fredningssaken forventes avsluttet i 2015.

Vest-Agder fylkeskommune fattet i 2009 vedtak om midlertidig fredning av uthavna Ny-Hellesund. Varsel om oppstart av ordinær fredningssak ble sendt ut året etter. Det er Fylkeskonservatoren som har forberedt fredningen av Ny-Hellesund som kulturmiljø etter § 20 i kulturminneloven. Forslag til fredningsforskrift og forvaltningsplan ble sendt på offentlig høring i januar 2014. Søgne kommunestyre hadde saken til politisk behandling i juni. Nå er saken oversendt til Riksantikvaren som forbereder den sentrale høringen. Fredningssaken forventes avsluttet i 2015.

9 kulturmiljøer er hittil fredet i Norge. Ny-Hellesund blir det første fredete kulturmiljøet på Sørlandet, og kommer i selskap med bl. a. Kongsberg sølvverk, Sokndalsstrand, Havråtunet og Tinfos.

Ny-Hellesund er én av Sørlandets best bevarte uthavner. Stedet var en viktig uthavn i seilskutetida, og faktisk omtalt som havn så tidlig som omkr. 1200. Legenden om hvordan en bergvegg i sundet delte seg i to da Olav den hellige var på tokt, er fortsatt kjent og har gitt opphav til navnet Olavssundet. Landskapet er i senere tid kjent gjennom Vilhelm Krags diktning og Amaldus Nielsens malerier, herunder det berømte bildet «Morgen i Ny-Hellesund» (1895). Ny-Hellesund hadde tidligere offentlig losstasjon (fra 1721), tollstasjon (fra 1796) og kongelig privilegert gjestgiveri (fra 1690). Det er dokumentert at opptil 60-70 skip kunne ligge fortøyd i sundet samtidig, og på det meste - i 1865 - var det 225 fastboende på øyene.

 

 

 

av Willumsen, Yvonne Fernmar, publisert 2. september 2014 | Skriv ut siden