I dag ble kontrakten for et omfattende og påtrengt anleggsprosjekt på fylkesvei 42 i Sirdal undertegnet. Prosjektet omfatter både rassikring, bygging av en ny tunnel og diverse andre terrengtiltak. Prosjektet har en entreprisekostnad på rundt 141 millioner kroner. Det er arbeidsfellesskapet Kruse Smith/Risa som har fått kontrakten på prosjektet. Fylkesordfører Terje Damman representerte vegeieren Vest-Agder fylkeskommune ved kontraktsigneringen. Kontrakten ble for øvrig undertegnet av prosjektdirektør Anette Aanesland fra Statens Vegvesen, anleggsdirektør Hans Ragnar Uthus fra Kruse Smith og regionleder Mats Hompland fra Risa.

Fornøyd fylkesordfører

-Det er svært gledelig og bra at vi nå er kommet så langt med dette veiprosjektet. Vi har arbeidet lenge og mye med å få dette gjennomført og, fra min og fylkeskommunens side,  spesielt overfor sentrale myndigheter. Det er en lykke at vi nå snart skal få høre de første smellene. Det er sjeldent jeg er med i styringsgrupper for veiprosjekter. Denne gangen har jeg  imidlertid valgt å bli med fordi dette er et prosjekt som jeg er sterkt opptatt av, sa fylkesordfører Terje Damman.

Omfattende prosjekt

Haughomfjellene Paa Fylkesvei 42Prosjektet omfatter rassikring av fv.42 Haughomfjellene i Sirdal kommune, prosjektering og bygging av cirka 300 meter hovedvei i dagen, en ny Bjørkåstunnel på rundt 1360 meter inklusiv elektro - og sikkerhetsutrustning.  Overskuddsmasser fra tunnelanlegget skal brukes til veifylling i Haughombakkene for fremtidig veiutbedring. Det er anslått at det vil bli fylt ut omkring 150000 kubikkmeter stein her.

Oppdraget omfatter også fjellrensk og ulike sikringstiltak av Hælsnuten, som ligger like sør for det søndre utløpet av ny Bjørkåstunnel. Hælsnuten er en svært steil fjellskrent som er 40- 50 meter på det høyeste.

Eksisterende Bjørkåstunnel og deler av dagens fylkesvei 42 skal stenges etter at ny Bjørkåstunnel tas i bruk.  Alt tunnelutstyr inne i og utenfor eksisterende Bjørkåstunnel skal rives og fjernes. Portalene skal tettes igjen etter at ny tunnel er tatt i bruk.

Arbeidene starter opp i begynnelsen av desember i år og det legges opp til at veianlegget skal være ferdigstilt til september 2016

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Specsavers Vant I 2019
  av elma11, 28.11.19

  Vinner av Jeg kjører grønt-kampanjen!

  Les mer
 • E39 Skilt
  av jto, 26.11.19

  Flere innspill til detaljregulering av ny E-39 i Lyngdal

  Les mer
 • Norges Lover Forsideutsnitt
  av jto, 25.11.19

  Vil ha overført skiltmyndigheten for fylkeveger til fylkeskommunen

  Les mer