Det skal bygges ny fast bybro i Flekkefjord snarest mulig. Dette kom frem i gårsdagens møte i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø.

Tidligere estimert kostnad
I fylkeskommunens økonomiplan og i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017 er det planlagt bevilget 30 millioner kroner til ny bybro i Flekkefjord. Summen var basert på omtrentlige kostnadstall for tilsvarende bruer, uten å inkludere utfordringene knyttet til omkjøring i anleggsperioden, ettersom man ikke kjente hvilke aktuelle løsninger som kunne vurderes på dette tidspunktet.

Ulike broalternativer
Statens vegvesen har sett på ulike forslag til ny løsning og har i et silingsnotat lagt frem forslag til fast bru og bevegelig bru, hvor en bro som kan åpnes er de desidert dyreste å bygge, og vil også være langt dyrere å drifte gjennom bruens levetid.

Går inn for fast bro
Når de foreløpig kjente kalkyler for prosjektet settes opp mot fylkeskommunens vedtatte budsjetter og økonomiske handlingsrom, samtidig som man tar høyde for de øvrige konklusjoner i silingsnotatet, vil ikke prosjektet gå videre med utredning av bevegelig bro.

Tidsaspektet
Ettersom kostnadskalkylene for prosjektet er mangedoblet i forhold til kalkylene i Handlingsprogram for fylkesveg 2014-2017, er det per nå ikke mulig å finne budsjettmessig dekning innenfor vedtatte økonomiplanperiode. Hovedutvalget ber fylkesadministrasjonen arbeide videre med alternative muligheter for finansiering og eventuell kostnadsreduksjon i prosjektet og innarbeide dette i kommende budsjett og økonomiplan.

Fylkeskommunen forutsetter at en løsning med hevbar bru ikke er aktuell og ber videre om aksept fra Flekkefjord kommune på at dette er akseptabelt.

av Richardsen, Wanja, publisert 9. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer