Det pågår for tiden en opprusting innen den offentlige tannhelsetjenesten som fylkeskommunen driver. Rona tannklinikk skal settes i drift fra 1. desember og vil erstatte klinikkene på Grim og Randesund. Den nye tannklinikken vil få lokaler i et stort nybygg som nå er i ferd med å bli ferdigstilt ved rundkjøringen på gamle E-18 hvor en tar av mot Randesund og Høvåg.

Moderne klinikk
Da fylkestinget i dag behandlet en økonomisk rapport over de åtte første månedenes drift av året ble det i saken opplyst at oppgraderingene innebærer en del ekstra kostnader. Det viser seg at svært få tannlegestoler med tilhørende utstyr kan flyttes fra de gamle tannklinikkene til Rona på grunn av elde og slitasje, samt at de ikke tilfredsstiller dagens krav. Dette medfører en kostnad på to millioner kroner utover det som er budsjettert i investeringsbudsjettet.

Modernisering også for Vennesla tannklinikk
I tillegg til dette er leieavtalen for Vennesla tannklinikk reforhandlet og klinikken er betydelig ombygget og modernisert. Dette medførte også behov for utskifting av utstyr for om lag 1,5 millioner kroner, da ny klinikk må bygges etter dagens standarder
.

av Torkelsen / Richardsen, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden