Politisk samordningsgruppe har utfordret alle regionrådene til å ta en rolle i etableringen av Agdermodellen for likestilling. Setesdal er den første regionen som inviterer til eget seminar for å dra satsinga i gang og forankre den i sin region.

(Tekst: Helle I. Mellingen)

Hvordan gjør vi det i Setesdal?
I samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune og det regionale prosjektet Likestilling som regional kraft, inviterer Setesdal regionråd til eget kick-off seminar den 11. november. Tema for dagen er "Likestilling, inkludering og mangfold - korleis gjer vi det i Setesdal?" Målgruppa er politikere, ledere og ansatte i kommunene og offentlige etater, representanter for næringslivet, og engasjerte i frivillig arbeid.

Erfaringsdeling på programmet
Det er mange gode eksempler å se til i Setesdal og i nabokommuner på Agder, og disse får en sentral plass i seminaret. I tillegg vil Agderfylkenes felles satsing presenteres og Helga Eggebø fra KUN senter for likestilling og kunnskap, som er en av Norges fremste eksperter på feltet, kommer. Hun vil presentere et faglig fundament for likestillingsarbeidet og gi råd om hvordan kommunene og lokalsamfunn best kan organisere seg for å få effekt av arbeidet.

Dialog og gruppearbeid
Det blir lagt opp til dialog og innspill underveis, slik at alle som deltar får anledning til å spille inn synspunkt og respondere på framleggene. Målet med dagen er at kommunene skal kunne ta med seg viktige innspill til organisering av likestillingsutvalg samt prioritering av innsatsen.

Program og påmelding
Hele programmet for dagen samt informasjon om påmelding finner du på Setesdal regionråds hjemmeside. Seminaret er gratis og det blir servert kaffe og lunsj.

 

av Richardsen, Wanja, publisert 28. oktober 2014 | Skriv ut siden