Det går mot et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner i transportkostnad av funksjonshemmede i 2014. Dette kommer frem i en økonomisk rapport som ble behandlet av fylkestinget i dag.

Økning i utgiftene de siste årene
Utgiftene til TT-tjenesten har økt betydelig de siste årene, fra 8,5 millioner kroner i 2007 til 17,75 millioner kroner i 2012. Fra november 2012 og ut 2013 ble det for første gang en reduksjon i kostnadene. Det ble tidligere i år varslet et merforbruk grunnet svært store økninger i drosjeprisene. Det er begrenset konkurranse om transportoppdragene utenom Kristiansandsområdet.  I den økonomiske rapporten som ble fremlagt for fylkestinget i dag, viser prognosen for transporttjenesten for funksjonshemmede at det kan gå mot et forbruk i 2014 på 18,7 millioner kroner. Det utgjør et mulig merforbruk på 1,6 millioner kroner.

Redusert reiseaktivitet
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø vedtok i juni en ti prosent økning i egenandeler. Det er registrert redusert reiseaktivitet i 2014 sammenliknet med 2013 målt i antall turer og antall klipp, men kostnaden per klipp og tur øker betydelig.

Tidligere omlegging gir reduksjon av nye brukere
Omleggingen av TT-ordningen har hatt stor effekt, ikke minst gjennom at inntak av nye brukere er redusert i samsvar med målsettinger for omleggingen. Samtidig er de nye som nå tas inn i ordningen brukere med sterkere funksjonsnedsettelser som koster mer per klipp å transportere.

av Torkelsen / Richardsen, publisert 21. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Holdeplass Ved UiA
  av jto, 17.06.19

  Mye positivt i årsrapporten for 2018 fra Areal- og transportplansamarbeidet i Kristiansandsregionen

  Les mer
 • Logo -ATP-samarbeidet
  av jto, 14.06.19

  Det søkes om belønningsavtale for de fire årene, 2020-2023, med en ramme på 500 millioner kroner

  Les mer
 • Mandalskrysset
  av jto, 13.06.19

  Det bør åpnes for et bevertningssted i det nye Mandalskrysset på ny E39

  Les mer