Innen høringsfristens utløp for skolebruksplan for Vest-Agderskolen den 1. oktober, var det kommet inn 36 høringsuttalelser. Seks høringsinstanser har fått utsettelse. –Vi har fått inn mange viktige og nyttige innspill som vil bli tatt med i den videre prosessen, sier seniorrådgiver ved utdanningsavdelingen, Eva Bergh.

Bakgrunn
Bakgrunn for saken er at fylkeskommunen skal utarbeider ny skolebruksplan for videregående skoler i Vest-Agder for å imøtekomme de strukturelle og organisatoriske utfordringene skoleeier står overfor fram mot 2030.

Høringsinnspillene blir grundig gjennomgått
Fylkeskommunen ønsket å få innspill fra berørte parter og andre med interesse for saken og sendte den 2. september ut et høringsnotat til skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Høringsfristen er nå ute, og mange gode og konstruktive innspill er kommet inn. Disse vil bli grundig gjennomgått for å se etter hovedtendenser og begrunnelser, samt gruppere hvor mange og hvem som samler seg rundt de ulike løsningene. Med bakgrunn i hovedprinsippene for den nye skolebruksplanen som er lagt av politikerne og de funn som kommer frem i arbeidet med høringsinnspillene, vil fylkesrådmannen komme med sin anbefaling til politikerne i november. Saken behandles først av hovedutvalg for kultur- og utdanning 18.november, videre av Administrasjonsutvalget 20.november og fylkesutvalget 25. november, før den kommer opp i fylkestinget 16.-17. desember.

Saksfremlegget vil inneholde forslag til tidsplan for det videre arbeidet i 2015.

Dette vektlegges
Fylkesrådmannen vil gi sin anbefaling ut fra hva som viser seg å bidra til økt læring og vil særlig ta for seg skolene i Kristiansandsregionen og Lister. I vurderingen vil, blant annet, følgende bli med i vektleggingen:

 • Elevenes læringsmiljø og læringsutbytte
 • Tilrettelegging for kombinerte videregående skoler med plass for både studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram.
 • God kjønnsbalanse
 • Skoler med store nok fagmiljøer til å rekruttere god kompetanse.
 • Regionens kompetansebehov
 • Bygg/tomtearealer
 • Effektiv drift (Best mulig opplæring for hver krone)
 • Skyss

Anbefalingen vil ha til hensikt å løse utfordringen med et forventet økt elevtall i Kristiansand, som av SSB estimeres til mellom 700-900 elever i 2022-27. Svak rekruttering til naturbruk og behov for oppgradering av bygninger og utstyr ved Søgne videregående skole krever en bedre løsning for naturbruksopplæringen. I tillegg vil det komme en anbefaling om ny skole- og ledelsesstruktur i Lister.

Endringene skal gjennomføres innenfor fylkeskommunens økonomiske handlingsrom.

 

Følgende har gitt sine høringsinnspill:

(Les innspillene her)

Kommuner

 • Farsund kommune
 • Flekkefjord kommune
 • Kvinesdal kommune
 • Lyngdal kommune
 • Søgne kommune
 • Vennesla kommune
 • Sirdal kommune
 • Kristiansand kommune (kommer medio oktober)

Videregående skoler

 • Byremo videregående skole
 • Kristiansand katedralskole Gimle
 • Kvadraturen skolesenter
 • Lister videregående skole
 • Tangen videregående skole
 • Vennesla videregående skole
 • Vågsbygd videregående skole
 • Søgne videregående skole

Opplæringskontor

 • Bilbransjens opplæringskontor
 • Vestre Agder opplæringskontor

Organisasjoner og andre

 • Utdanningsforbundet i Vest-Agder
 • Utdanningsforbundet ved Lister videregående skole
 • Utdanningsforbundet i Farsund
 • Utdanningsforbundet og Akademikerne ved Søgne videregående skole
 • Delta
 • Akademikerne ved Lister videregående skole
 • Skolelederforbundet
 • AUF i Vest-Agder
 • Søgne SA (produksjonssammenslutning for produksjon av lokalmat)
 • Naturvernforbundet i Kristiansand
 • Norges Rytterforbund
 • Kommunalt foreldreutvalg i Søgne
 • Barne- og ungdomsrådet i Søgne
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norges bondelag
 • Bedriftslederne i Farsund (Alcoa, Farsund Aluminium Castin AS, Einar Øgrey Farsund AS, Glastad Farsund AS, Tratec Gruppen, Farsund 365 AS)
 • Lister, Farsund Avis
 • Elevombudet (kommer)
 • Elevorganisasjonen (kommer)

 

av Richardsen, Wanja, publisert 13. oktober 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer