• Industriillustrasjon Offshore
  av Torkelsen, Jan H., 14.11.14

  Vest-Agder er et ledende industrifylke med sterke klynger

  Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel...

  Les mer
 • Busskilt
  av Torkelsen, Jan H., 13.11.14

  Stor vekst i pendling over kommunegrensene i landsdelen

  Siden 2000 har bevegelse mellom bosted og arbeidssted stadig oftere krysset kommunegrenser på Agder....

  Les mer
 • Kraftlinje
  av Torkelsen, Jan H., 05.11.14

  Fylkesrådmannen anbefaler etablering av et fylkeskommunalt konsesjonskraftsfond

  Fylkeskommunen har rettigheter til å ta ut konsesjonskraft for salg i kraftmarkedet fra ulike...

  Les mer