Fylkesutvalget behandlet i dag Skolebruksplanen for Vest-Agderskolen frem mot 2030. Behandlingen endte med at det ble fattet tilsvarende vedtak som i hovedutvalg for kultur og utdanning. I vedtaket går fylkesutvalget inn for at skolestrukturen i Lister skal organiseres med to selvstendige videregående skoler. Den ene er Flekkefjord videregående skole med Kvinesdal som tilhørende studiested. Den andre Farsund videregående skole (Eilert Sundt) med Lyngdal som tilhørende studiested. Det anbefales videre at det bygges en ny videregående skole på Tangvall i Søgne. Skolen i Søgne skal blant annet gi tilbud om naturbruk som egen studieretning.

Det er lagt opp til at Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030, fremmes for fylkestinget første gang i desember 2014, og at den ferdigbehandles i løpet av våren 2015

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer