Fylkeskommunen arbeider for å redusere bruk av spesialundervisning i den grad dette er mulig. Fylkesrådmannen varsler i økonomiplanforslaget for årene 2015 til 2018 at det til våren neste år skal utarbeides en rapport om fylkeskommunens bruk av spesialundervisning og tilpasset opplæring. Utgangspunktet er at ressurser til denne typen utdanningsvirksomhet låses på 2014-nivå, og at prinsippet om en tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring ivaretas.

Rapporten skal også gi en vurdering av dagens ordning med tilrettelagte grupper som en del av tilbudsstrukturen, og foreslå tiltak som bidrar til at elevene får bedre opplæring innenfor fellesskapet.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 13. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolefrokost
  av jto, 25.04.19

  Elever i videregående skoler i Vest-Agder skal tilbys skolefrokost

  Les mer
 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer