Kristiansand kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonsområdet til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i dag og ser positivt på planens hovedgrep. Planen vil etter hovedutvalgets vurdering bidra til å utvikle jernbanestasjonen og rutebilstasjonsområdet på en framtidsrettet måte. Det anses som spesielt positivt at det er framkommet løsninger som sikrer at gods kan gå fra sjø til bane og det pekes på den betydningen det er å ha et havnespor frem til containerhavna så lenge containerhavna er i Vestre havn.

Formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av jernbanestasjonen og rutebilstasjonen i samordning med Statens vegvesens  detaljreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet.

Planen går i korte trekk ut på følgende:

• Å legge til rette for utskifting av spor, teknisk infrastruktur, opprustning av plattformer og publikumsarealer

• Det legges til rette for funksjonelt dobbeltspor fra Krossen inn til stasjonen.

• Det legges til rette for et nytt Kolsdalsspor og nytt havnespor, slik at godstog ikke lenger trenger å kjøre inn på stasjonen.

• Plattformene kan heves, forlenges og det legges til rette for overgang/gangbro mellom og over sporene.

• Planen gir rom for nytt publikumsbygg. Den gamle stasjonsbygningen bevares.

• Planen gir rom for rivning av rutebilstasjonen, samt tilrettelegges det for nytt publikumsbygg langs Vestre Strandgate.

• Mot Havnegata planlegges ny drosjebu.

• Bebyggelsen i rutebilområdet skal plasseres slik at en får et funksjonelt kollektivtranportanlegg.

• Boligene i Jernbaneveien, Jørgen Moes gate og Olaf Isaachsens gate er regulert med dagens utforming og utnyttelse.

• Trær og grøntområder som tidligere er regulert til bevaring blir i stor grad videreført og det legges opp til ytterligere grønnstruktur. Treet foran inngang til dagens jernbanestasjon fjernes.

• Videre er det arealer til sykkel- og bilparkering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer