Kristiansand kommune har lagt ut forslag til detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonsområdet til offentlig ettersyn. Fylkeskommunens hovedutvalg behandlet forslaget i dag og ser positivt på planens hovedgrep. Planen vil etter hovedutvalgets vurdering bidra til å utvikle jernbanestasjonen og rutebilstasjonsområdet på en framtidsrettet måte. Det anses som spesielt positivt at det er framkommet løsninger som sikrer at gods kan gå fra sjø til bane og det pekes på den betydningen det er å ha et havnespor frem til containerhavna så lenge containerhavna er i Vestre havn.

Formålet med planen er å legge til rette for oppgradering av jernbanestasjonen og rutebilstasjonen i samordning med Statens vegvesens  detaljreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet.

Planen går i korte trekk ut på følgende:

• Å legge til rette for utskifting av spor, teknisk infrastruktur, opprustning av plattformer og publikumsarealer

• Det legges til rette for funksjonelt dobbeltspor fra Krossen inn til stasjonen.

• Det legges til rette for et nytt Kolsdalsspor og nytt havnespor, slik at godstog ikke lenger trenger å kjøre inn på stasjonen.

• Plattformene kan heves, forlenges og det legges til rette for overgang/gangbro mellom og over sporene.

• Planen gir rom for nytt publikumsbygg. Den gamle stasjonsbygningen bevares.

• Planen gir rom for rivning av rutebilstasjonen, samt tilrettelegges det for nytt publikumsbygg langs Vestre Strandgate.

• Mot Havnegata planlegges ny drosjebu.

• Bebyggelsen i rutebilområdet skal plasseres slik at en får et funksjonelt kollektivtranportanlegg.

• Boligene i Jernbaneveien, Jørgen Moes gate og Olaf Isaachsens gate er regulert med dagens utforming og utnyttelse.

• Trær og grøntområder som tidligere er regulert til bevaring blir i stor grad videreført og det legges opp til ytterligere grønnstruktur. Treet foran inngang til dagens jernbanestasjon fjernes.

• Videre er det arealer til sykkel- og bilparkering.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer

Siste fra Samferdsel

 • Taxi
  av ansk55, 19.09.19

  Ledig drosjeløyve i Kvinesdal kommune - utlysning september 2019

  Les mer
 • Veiskilt
  av jto, 29.08.19

  Regionreformen følges opp med opprydning i veinummer

  Les mer
 • Spleiselaget! Fra høyre: Stian Wesøy (BaneNOR) Ordfører i Audnedal kommune, Reidun Bakken, fungerende fylkesordfører, Tore Askildsen, og Samferdselssjef i Vest Agder, Vidar Ose.
  av elma11, 06.08.19

  En flott markering ble gjort da Audnedal stasjon sto ferdig etter utbedring

  Les mer