Sørild friidrett vil bygge friidrettshall i Grimstad. Klubben søker kommunene Grimstad, Arendal og Kristiansand, samt Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner om støtte til realisering av anlegget. I Norge er det per i dag åtte friidrettshaller, og ytterligere to som blir ferdigstilt innen få måneder. Campus Arena Grimstad vil, dersom den blir realisert, bli den tiende friidrettshallen i Norge. Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur og utdanning behandlet søknaden i dag og anbefaler, mot stemmene fra KrF og Frp, at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge et tilskudd på inntil fem millioner kroner til etablering av en interkommunal friidrettshall i Grimstad. Fylkesutvalget fatter fylkeskommunens endelige vedtak 25. november.

Det er ingen friidrettshaller mellom Sandnes friidrettshall og friidrettshallen i Bærum Idrettspark. Med tre friidrettshaller i østlandsområdet, fire på vestlandskysten og to i Trøndelagsfylkene, har Sørlandet behov for en friidrettshall. Dette for å kunne trene og konkurrere på like vilkår med andre deler av landet. Friidretten i Vest-Agder har lenge benyttet seg av Gimlehallen for utøvelse av idretten på vinterhalvåret. Denne hallen er ikke tilstrekkelig grad egnet for utøvelse av idretten da den trenger omfattende rehabilitering.

Campus Grimstad Arena vil være et regionalt senter for innendørs friidrett i hele Agder. Friidrettsanlegget skal bygges med fire løpebaner (200m), sprintbaner, hoppfelt, kastefelt, garderober, lager og klubbrom. Det forventes at anlegget vil bli benyttet i både i trenings- og konkurransesituasjoner for utøvere og klubber i både Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark. Det skal etableres en flerbruksflate i midten av rundløpsbanen på 22 ganger 44 meter. Flerbruksflaten vil kunne benyttes til håndball, fotball, basketball, volleyball og andre idretter som krever denne typen innendørs arealer.

I tillegg til idrettsdelen vil det bli etablert arealer til næringsdel hvor funksjoner som dagligvare, apotek, café, treningssenter, legesenter og lignende kan plasseres.

Hallen er beregnet til å koste totalt vel 92 millioner kroner. Grimstad kommune har tidligere vedtatt å investere 15 mill. kroner i prosjektet. Aust Agder fylkeskommune vedtok 21. oktober å investere 12 mill. kroner i anlegget i tillegg til spillemidler.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Kultur

 • Mye Gøy I Høstferien
  av jto, 12.09.19

  Søndagsåpne museer og høstaktiviteter

  Les mer
 • Kulturbygg I Songdalen Fasade
  av jto, 19.06.19

  15 millioner kroner i fylkeskommunalt tilskudd til kulturbygg i Songdalen

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer