I tråd med Vest-Agder fylkeskommunes planstrategi er det utarbeidet en strategi for fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedsutvikling i de historiske byene i Vest-Agder: Flekkefjord, Farsund, Mandal og Kristiansand. I fylkeskommunes strategi for kulturminnefeltet er det også fastsatt at de historiske byene er et av hovedsatsningsområdene. Onsdag stilte hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø seg bak strategien. Den sendes nå ut på høring til berørte parter før videre bearbeiding og politisk behandling. Det vurderes å arrangere en høringskonferanse i første kvartal av 2015. Det er hensikten av strategien skal vedtas før sommeren 2015.

I strategien er det utformet visse prinsipper for utvikling og bevaring av de historiske byene i Vest-Agder. Fylkeskommunen er i utgangspunktet positiv til tiltak for å skape nytt liv og ny aktivitet i de bevaringsverdige byområdene gjennom fortetting, bruksendring og funksjonsblanding forutsatt at byens særpreg respekteres. Videre må randsonene utvikles med bevissthet.

Strategien vil legge føringer for behandling av arealplaner og enkeltsaker innenfor de historiske byområdene og i randsonene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Skibmannsheia
  av jto, 04.09.19

  Bidrar til å utvikle Skibmannsheia i Lindesnes til regionalt turmål

  Les mer
 • Forsideutsnitt Kommuneplan Lindesnes
  av jto, 30.08.19

  Positiv anbefaling av forslag til kommuneplanens samfunnsdel for nye Lindesnes

  Les mer
 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer