Helle I. Mellingen Forskningspris

På bildet f.v: Vinner av formidlingsprisen, Sylfest Lomheim, vinner av Fysiografenes pris til unge forskere, Helle Ingeborg Mellingen og vinner av Sørlandets kompetansefonds forskningnspris, Oddvar Holmesland. Foto: Thor Kristian Hanisch, UIA

Prosjektleder for "Likestilling som regional kraft", ph.d Helle Mellingen, er tildelt Fysiografenes pris til unge forskere 2014. Prisen deles ut av Agder Vitenskapsakademi og er en annerkjennelse av det arbeidet Helle gjorde som stipendiat innenfor temaene kjønn, seksualitet og religiøs identitet. Selve overrekkelsen fant sted under akademiets festmiddag på Klubben i Kristiansand den 24. oktober. – En stor ære, sier prisvinneren selv.

Dagsaktuelt tema
I juryens begrunnelse heter det, blant annet, at Helles forskningsbidrag er nyskapende og at gjennomføringen er gjort med selvstendighet og originalitet. Det fremholdes spesielt at hun bruker sin kritiske kompetanse i tekstanalyse på et dagsaktuelt tema, noe som krever både oversikt og distanse. Helles arbeid beskrives som et vesentlig bidrag til humanioras samfunnsoppdrag.

Det gode liv på Agder
I jobben som prosjektleder legger Helle til rette for god integrering av likestillingsprosjekter i det politiske arbeidet, og har et særlig ansvar for gjennomføringen av
Agdermodellen for likestilling. Gjennom tett samarbeid og god dialog vil aktivitetene i prosjektet og arbeidet i LIM-planen utgjøre et systematisk arbeid for økt likestilling mellom alle grupper i samfunnet. På denne måten legges det til rette for at stadig flere får del i det gode livet på Agder, at levekårene blir bedre og at alle får gode muligheter til å delta i arbeids- og samfunnslivet.  

Prisen er nyopprettet og består av et pengebeløp på 10 000 kroner og et diplom.

 

 

av Richardsen, Wanja, publisert 3. november 2014 | Skriv ut siden