Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030 har som målsettingen å utvikle robuste, fleksible, bygningsmessig gode og bærekraftige skoler. Planforslaget som nå er sendt til politisk behandling i fylkeskommunens politiske organer bygger på disse føringene. I fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for kommende fireårsperiode er det tatt høyde for de økonomiske behovene som skolebruksplanen vil kunne innebære. Det er foreslått avsatt 250 millioner kroner.

Skolebruksplanen skal ivareta utfordringene knyttet til:

-Organisering/samlokalisering og behov for oppgradering av Lister videregående skole
-Lav rekruttering og store behov for oppgradering av bygg og utstyr innenfor utdanningsprogram Naturbruk
-Elevtallsveksten i kristiandsregionen fra år 2020

De 250 millioner kronene som fylkesrådmannen foreslår å sette av fordeles med 50 millioner i 2015, 60 millioner kroner i 2016, 70 millioner kroner i 2017 og 70 millioner kroner i 2018.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Skolemotiv
  av jto, 12.03.19

  Fylkesutvalget anbefaler støtte til prosjekt for frilufts-skolefritidsordning i Hægebostad

  Les mer
 • Eilert Sundt Vgs Skisseprosjekt Rambøll
  av jto, 13.02.19

  Grønt lys for skolebyggprosjekt i Farsund

  Les mer
 • Vennesla Vgs Miljøsertifisert
  av Vennesla kommune/Odd Inge Uleberg, 06.02.19

  Gratulerer til Vennesla videregående skole med miljøsertifikat

  Les mer