Trafikkmengden gjennom bomstasjonene i Listerregionen øker jevnt og trutt. Av statistikken som nå foreligger etter årets ti første måneder fremgår det at det i forhold til samme periode i fjor har vært 2,6 prosent økning i antall passeringer i bomstasjonene. Det tilsvarer en økt trafikkmengde på nesten 72 000 kjøretøyer. Veksten har vært størst på fylkevei 465 mellom Farsund og Kvinesdal. Her er det registret hele sju prosent flere passeringer i perioden.

I de to andre bomanleggene har økningen vært noe mindre. I stasjonen på Kvinesheia er økningen på 1,4 prosent, mens den på fylkesvei 43 mellom Lyngdal og Farsund har vært på 3,3 prosent.

Frem til månedsskiftet oktober/november har det passert 2 870 294 kjøretøyer gjennom bommene. Gjennomsnittlig antall passeringer totalt per døgn er på 9442 kjøretøyer. Når året er omme vil ventelig antall passeringer ligge på rundt 3,4 millioner.  

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Taxi Skilt
  av jto, 15.04.19

  Endringar i regelverket for drosjer

  Les mer
 • El -bil Lading Skilt
  av jto, 12.04.19

  Vil ha plan for flere ladestasjoner for elbusser i Kristiansandsområdet

  Les mer
 • Stortingsbygget - Utsnitt
  av jto, 09.04.19

  Forsinket saksbehandling i Stortinget medfører justering i bompengeinnkreving

  Les mer