Vest-Agder er et av landets største industrifylker. Bare Møre og Romsdal har en høyere andel industriarbeidsplasser av alle arbeidsplasser. Antall industriarbeidsplasser i Vest-Agder har vokst med fire prosent mellom 2010 og 2013. Størst vekst var det i produksjon av maskiner med nesten 1800 arbeidsplasser. Vest-Agder innehar også posisjonen som landets ledende eksportfylke av bearbeidede varer.

Agderfylkene er, når man ser på næringsklynger under Global Centres of Expertice,  Norwegian Centres of Expertice og Arenaprogrammet, landets klyngeregion nummer én. Den største suksessen er uten tvil offshore- og teknologiklyngen NODE som nå har fått status som Global Centre of Expertise, som bare to klynger i Norge har fått. I tillegg finnes det Arena Eyde (prosessindustri), Arena Usus (reiseliv) og Arena Digin (IKT), mens klyngeprosjektet Arena Fritidsbåt ble avsluttet i år.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. november 2014 | Skriv ut siden