Neste år er Friluftslivets år. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø besluttet i sist møte at Vest-Agder fylkeskommune i den sammenheng skal arbeide for at målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltagelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen kan oppnås. Friluftslivets år skal gi en økt bevissthet om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse og øke bevisstheten om allemannsretten. Friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske og kulturminner i naturen skal gis særskilt oppmerksomhet. Barn, unge og barnefamilier er prioriterte målgrupper.

Vest-Agder fylkeskommune vil støtte opp om en regional sykkelrute i Kristiansandsregionen og kobling av denne mot friluftsliv i nærmiljøet. Dette vil skje i samarbeid med Midt-Agder friluftsråd,  . Det skal utarbeides fiskekart for Vest-Agder i samarbeid med Vest-Agder jeger- og fiskeforening. Videre skal fylkeskommunen støtte prosjektet "Brudleruta". Dette er et av ti prosjekter over hele landet som Riksantikvaren har valgt ut som historisk vandreruter i forbindelse med friluftslivets år. "Brudleruta" går mellom Josdal i Sirdal og Salmeli i Kvinesdal - via Hovsknuten i Sirdal. På ruta er brudlene sentrale opplevelseselementer, men også den gamle ridevegen, buvegen, seterområdene og Salmeli gård er viktige kulturminner.

Vest-Agder fylkeskommune vil fortsette samarbeidet med Gjensidigestiftelsen og bidra med 250 000 kroner til et turskiltprosjekt. Videre øremerkes inntil 200 000 kroner  til arrangementer. Disse midlene skal gå til prosjekter som ikke kan dekkes over de ordinære tilskuddsordningene.

Den offisielle starten på friluftslivets år på nasjonalt plan vil finne sted 13. januar 2015.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer