Klimafilm
© © Miljødirektoratet

© Miljødirektoratet

Se filmen som oppsummerer hovedfunnene fra FNs klimapanels femte hovedrapport. Filmen er laget i etterkant av lanseringen av den såkalte synteserapporten, som oppsummerer og sammenstiller resultatene fra de foregående tre delrapportene fra 2013 og 2014.

av Richardsen, Wanja, publisert 10. desember 2014 | Skriv ut siden