Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge 200 000 kroner i 2015 for å styrke satsingen på toppidrett og sikre samarbeidet mellom Sirdal Ski og Sirdal videregående skole. Sirdal VGS er en av fem videregående skoler som har et samarbeid med Norges Skiskytterforbund om å gi det beste tilbudet for unge skiskyttere når det gjelder kombinasjonen toppidrett og utdanning. Bevilgningen fra fylkeskommunen gir grunnlag for at dette tilbudet kan videreføres.

Driften av skolelaget i skiskyting har vært et viktig supplement til skolens skiskytterlinje. Det har frem til nå vært driftet av fylkeskommunen ved Sirdal videregående skole. Fra og med skoleåret 2013/2014 falt denne ordningen bort, da skolen ikke lenger kunne stå for denne driften som et tilbud organisert utenfor skolens ordinære virksomhet som man krevde betaling for. Dette strider imot modellen for "gratis skole"-prinsippet.

Som en konsekvens av dette omorganiserte Sirdal Ski Skiskyting våren 2013, og har nå det totale ansvaret for å levere det totale idrettsfaglige tilbudet utenom skoletid til de utøverne/elevene som kombinerer sin toppidrettssatsing på skiskyting med gjennomføring av videregående skole på Sirdal videregående skole parallelt. Det vil si at faget Toppidrett som gjennomføres i skoletiden sorterer inn under skolens ansvar, mens kveldstreningen og samlinger utenfor skoletid er det Sirdal Ski Skiskyting som har ansvar for.

Sirdal videregående skole og Sirdal Ski Skiskyting er to organisasjoner som er gjensidig avhengig av hverandre for å kunne levere det beste tilbudet til elevene ved Sirdal VGS.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Datatastatur
  av jto, 20.11.19

  Går inn for å få digital skolehelsetjeneste for hele Agder

  Les mer
 • Bonga -prosjekt
  av jto, 18.11.19

  Tangen videregående skole engasjert i Tanzania-prosjekt

  Les mer
 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer