Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Et eksisterende fagmiljø i Åseral er styrket med et årsverk som Audnedal og Hægebostad kan benytte. Dette er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom midler fra LUK-prosjektet - Lokal utvikling i kommunene, de tre kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har her en rolle som koordinator og veileder. Så langt er kommunene svært fornøyd med opplegget. I forbindelse med at en samarbeidsavtale mellom Åseral kommune og fylkeskommunen ble behandlet i fylkestinget i går, ble det klart at en videreføring av prosjektet må vurderes.

LUK-programmet blir avsluttet ved årsskiftet. Det anses som en styrke at samarbeidet om planressursen videreføres.  Fylkeskommunen vil derfor opprettholde sitt tilskudd til prosjektet i samme omfang som til nå.

Felles planressurs-prosjektet i Vest-Agder kan overføres til mange kommuner som arbeider med samarbeid på tvers rundt om i landet. De involverte i prosjektet trekker frem viktige ingredienser i suksess-oppskriften: lite byråkratisk, stor raushet mellom kommunene og ikke minst en stor grad av tillit i det nettverket som er etablert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer