Felles planressurs for indre bygder er en satsing for å øke kapasitet og kompetanse knyttet til kommunal planlegging og utviklingsarbeid for Åseral, Audnedal og Hægebostad. Et eksisterende fagmiljø i Åseral er styrket med et årsverk som Audnedal og Hægebostad kan benytte. Dette er et spleiselag mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennom midler fra LUK-prosjektet - Lokal utvikling i kommunene, de tre kommunene og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har her en rolle som koordinator og veileder. Så langt er kommunene svært fornøyd med opplegget. I forbindelse med at en samarbeidsavtale mellom Åseral kommune og fylkeskommunen ble behandlet i fylkestinget i går, ble det klart at en videreføring av prosjektet må vurderes.

LUK-programmet blir avsluttet ved årsskiftet. Det anses som en styrke at samarbeidet om planressursen videreføres.  Fylkeskommunen vil derfor opprettholde sitt tilskudd til prosjektet i samme omfang som til nå.

Felles planressurs-prosjektet i Vest-Agder kan overføres til mange kommuner som arbeider med samarbeid på tvers rundt om i landet. De involverte i prosjektet trekker frem viktige ingredienser i suksess-oppskriften: lite byråkratisk, stor raushet mellom kommunene og ikke minst en stor grad av tillit i det nettverket som er etablert.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. desember 2014 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Nodeland
  av jto, 08.04.19

  Ros til plan for å utvikle Nodeland i Songdalen

  Les mer
 • Kristiansands Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Kristiansand får midler til by- og tettstedsutvikling

  Les mer
 • Kvinesdaøls Kommunevåpen
  av jto, 05.04.19

  Mulighetsstudie for å sikre Liknes i Kvinesdal mot flom og oppgradere torvområde

  Les mer