RIS - Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies søker Aust- og Vest-Agder fylkeskommune om fornyelse av en samarbeidsavtale som ble inngått for fem år i 2009. Begrunnelsen for søknaden er at senteret ønsker å videreutvikle sin virksomhet ut fra den plattformen som nå er etablert med et sterkt fagmiljø og masterstudie. Fylkesutvalget besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal inngå en ny treårig samarbeidsavtale. Fylkeskommunen vil bidra med 750 000 kroner i 2015 og har som intensjon å bevilge et tilsvarende beløp ut perioden. Tilskuddet gis under forutsetning av en finansiell fordeling der Vest-Agder fylkeskommune bidrar med 60 prosent og Aust-Agder fylkeskommune bidrar med 40 prosent.

Centre for advanced studies in Regional Innovation Strategies er et tverrfaglig forskningssenter lokalisert ved Universitetet i Agder og Agderforskning. RIS er i hovedsak organisert som et nettverk av forskere fra Agderforskning og UiA som arbeider med innovasjon og regional utvikling. RIS senteret er en videreutvikling av Senter for innovasjon som ble etablert i 2003.

RIS senteret har egen web-side: www.RIS-Centre.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. desember 2014 | Skriv ut siden