• Fylkesordfoerer Terje Damman
  av Torkelsen, Jan H., 16.12.14

  Fylkesordføreren i årstalen: Regionplanarbeidet har hatt fruktbare effekter for landsdelen

  Da fylkesordfører Terje Damman i dag holdt sin tradisjonelle årstale for fylkestinget påpekte han...

  Les mer
 • Hodeplagg
  av Richardsen, Wanja, 22.10.14

  Interpellasjon fra Demokratene om forbud mot burka og niqab i de videregående skoler i Vest-Agder

  Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer
 • Klasseromsundervisning
  av Richardsen, Wanja, 13.10.14

  Viktige innspill til skolebruksplanen for Vest-Agderskolen

  Innen høringsfristens utløp for skolebruksplan for Vest-Agderskolen den 1. oktober, var det kommet...

  Les mer
 • Jan Tore Sanner
  av Richardsen, Wanja, 18.08.14

  Starter arbeidet med å utrede regioner

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet starter utredning av et regionalt folkevalgt nivå som del...

  Les mer
 • Debattdeltagerne Og Debattleder Arendalsuka 2014
  av Richardsen, Wanja, 17.08.14

  Derfor trenger vi likestilling innen politisk deltagelse

  Sentrale aktører var torsdag under Arendalsuka samlet i et fullsatt bibliotek ved Arendals torv for...

  Les mer
 • Delegasjonen på vei til Norway House
  av Richardsen, Wanja, 23.06.14

  Til Brussel for å lære

  Politikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM), var sammen med aktører fra...

  Les mer
 • Agder Teater Kongensgate2
© Wikipedia
  av Richardsen, Wanja, 18.06.14

  Fylkesordføreren svarer på interpellasjon fra Fremskrittspartiet om riving av gamle Kristiansand Teater

  Fylkesordfører Terje Damman, ga i dag sitt svar til Fremskrittspartiets interpellasjon om riving av...

  Les mer
 • Arendalsuka 2014
  av Richardsen, Wanja, 11.06.14

  Velkommen til Arendalsuka 2014

  I dagene 11. – 16. august er Arendal sentrum for norsk samfunnsdebatt, når den tredje Arendalsuka...

  Les mer
 • Agder Teater Kongensgate2
© Wikipedia
  av Richardsen, Wanja, 02.06.14

  Interpellasjon fra Fremskrittspartiet om riving av gamle Kristiansand Teater

  Fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen har sendt en interpellasjon til fylkesordfører...

  Les mer

Fylkesordføreren svarer på Demokratenes interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

av Richardsen, Wanja, 30.04.14

Fylkesordføreren svarer på Demokratenes interpellasjon om Mandal kirke

Fylkesordfører, Terje Damman, ga i dag sitt svar til Demokratenes interpellasjon om situasjonen ved Mandal kirke. Dette skjedde under fylkestingets møte på Scandic Kristiansand Bystranda.

av Richardsen, Wanja, 30.04.14

Ungdommens spørretime i fylkestinget

Tirsdag 29. april blir historisk for fylkets ungdommer, da Ungdommens spørretime for første gang avholdes, i forbindelse med fylkestingets møte. Ungdommens fylkesutvalg får, på vegne av ungdommens...

av Lund, Astrid Marie, 24.04.14

Interpellasjon fra Demokratene om Mandal kirke

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman rundt forholdene ved Mandal kirke, hvor han ber fylkeskommunen bidra i et spleiselag...

av Richardsen, Wanja, 28.03.14

Demokratene med interpellasjon om fremtiden til Flekkefjord sykehus

Fylkestingsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene har sendt en interpellasjon til fylkesordfører Terje Damman om fremtiden til Flekkefjord sykehus. Demokratene ber fylkeskommunen kjempe for at...

av Richardsen, Wanja, 24.03.14

Endelig høringsuttalelse for Skveneheii vindkraftverk

Fylkesutvalget valgte i møte den 18. mars å følge opp vedtaket fra hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø (Sam-utvalget) og anbefaler å reise innsigelse mot konsesjonssøknad fra Skveneheii...

av Richardsen, Wanja, 20.03.14

Et proaktivt Sørlandsting

Sørlandstinget samler folkevalgte fra alle tre forvaltningsnivå til møter to ganger i året, for dialog, initiativ og kunnskapsformidling over viktige regionale tema. To sentrale tema for møtet i...

av cmd/wri, 04.03.14

Vil ha færre innsigelser

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sendte nylig et brev til departementene, fylkesmennene, fylkeskommunene og kommunene. - Brede politiske vedtak lokalt skal få større betydning....

av Richardsen, Wanja, 25.02.14

Fylkeskommunen satser på ungdommen

I november 2013 etablerte fylkestinget et medvirkningsorgan for unge i Vest-Agder som heter Ungdommens fylkesting (UFT). Ungdommen har hatt sine første møter og strategien for veien videre er vedtatt....

av Richardsen, Wanja, 04.02.14

JA VI ELSKER – slagord for grunnlovsjubileet

Så er 2014 begynt og jubileumsåret er i gang. Det er 200 år siden vi fikk vår grunnlov. Både nasjonalt og regionalt har det vært jobbet med dette jubileet i lengre tid og aktiviteter er meldt inn. Det...

av Macdonald, Cheryl, 06.01.14

Stemmerettsjubileet 2013 i Vest-Agder - en suksess

I Vest-Agder har Stemmerettsjubileet 2013 bidratt til stort engasjement i hele fylket med mellom 100 –200 aktiviteter knyttet til jubileet. - Vi regnes for å være det fylket i landet med høyest...

av Macdonald, Cheryl, 02.01.14