• Fredskirken I Swidnica2
    av Kristiansen, Kåre, 11.11.14

    Fylkeskommunen deltar i prosjekt om verdensarv i Polen

    Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand Katedralskole og Vest-Agder-museet samarbeider med den...

    Les mer
  • Formidling
    av Willumsen, Yvonne Fernmar, 04.09.14

    EAA - internasjonal arkeologikonferanse

    I september hvert år samles arkeologer fra hele verden til årsmøte i EAA, Europeen Assoication of...

    Les mer
  • Pakkhus2
    av fas, 04.09.14

    Pakkhus fra 1683

    Det tømrede pakkhuset ved Grisefjorden nedenfor Flekkefjord gamle rådhus har lenge vært antatt å ha...

    Les mer
  • Kart Ny Hellesund Kulturmiljoe
    av Willumsen, Yvonne Fernmar, 02.09.14

    Forslag om fredning av Ny-Hellesund sendt til sentral høring

    Forslag om fredning av uthavna Ny-Hellesund er nå oversendt til Riksantikvaren. Fredningssaken...

    Les mer
  • Oversiktsbilde lokaliteten i utløpet.
    av Willumsen, Yvonne Fernmar, 05.08.14

    Arkeologi i fjellet

    Sommer er tid for arkeologiske undersøkelser rundt omkring i fylket. I år har Fylkeskonservatorens...

    Les mer
  • MB Høllen går gjennom sundet
    av fas, 21.01.14

    Fredningsforslag for Ny-Hellesund

    Fylkeskonservatoren har utarbeidet forslag til kulturmiljøfredning av uthavnen Ny-Hellesund i Søgne....

    Les mer