Som en oppfølging av Fylkesstrategi for universell utforming, skal det deles uten fylkespris på 20 000 kroner for 2014. Prisen er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Vest-Agder fylkeskommune. Forslag til den/de som fortjener prisen, bør inneholde en enkel beskrivelse med eventuelle bilde(r), og en begrunnelse for hvorfor dette tiltaket, produktet eller tjenesten bør tildeles fylkesprisen. Du kan foreslå deg selv eller andre. Har du et godt eksempel, eller kjenner til en virksomhet i vårt fylke som har gjort en ekstra innsats for at alle skal kunne delta? Send en e-post, ring eller skriv innen fristen 5. februar.

Prisen tiltenkes fysisk tilrettelegging, produkter og tjenester som tilfredsstiller krav om universell utforming. Eksempelvis nettsteder, museum, butikk, restaurant, kontor, rutestasjon, park, lekeplass, nærområde, nærmiljøanlegg, idrettsarenaer, turområder m.m. Med produkter mener vi praktiske gjenstander eller innretninger som i seg selv eller som komponent, er ”bra for alle – nødvendig for noen”. Prisen kan deles ut til både det private og offentlige, og mottakeren kan være en person, produktutvikler, gruppe/organisasjon, forening, kommune som har gjort en ekstra innsats for å oppnå tilgjengelighet for alle.

Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest- Agder har vedtatt statutter, og det er Fylkesrådet som vedtar hvem som skal tildeles prisen.

Nærmere informasjon om prisen finnes i statutter som kan sees her.

/dm_documents/internett_orientering_stautter_fylkespris_cpsag.pdf

 

Forslag sendes til:
Vest-Agder fylkeskommune
Postboks 517 Lund
4605 Kristiansand

Telefon 38 07 45 12

E-post: postmottak@vaf.no

 

 

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. januar 2015 | Skriv ut siden