Brovedlikehold er en sentral oppgave på fylkesveinettet. For Vest-Agder fylkeskommune vil det i 2015 fortsatt være høyt prioritert å forbedre broenes trafikksikkerhet og bestandighet. I følge en ny forskrift fra Samferdselsdepartementet skal broer på fylkesveiene bygges og vedlikeholdes i tråd med de krav og standarder som gjelder for broer på riksvei. Hensikten er en mer ensartet sikkerhet og standard på riks- og fylkesveiene. Fylkesveibroene er bygd i henhold til denne standarden, ettersom Vest-Agder fylkeskommune har fulgt samme regelverk som for riksveibroer.

Brovedlikehold i Vest-Agder utføres i hovedsak gjennom toårskontrakter, i samarbeid med Aust-Agder fylkeskommune. Toårskontraktene blir lyst ut hvert år slik at man til enhver tid har kontrakter som overlapper hverandre. Dette gjør kontraktene mer attraktive for entreprenørene, og for veieier blir det en gunstigere pris.

Oppgradering av Melhusfossen bro på fylkesvei 435 i Lindesnes kommune, ble utsatt i 2014, men forventes gjennomført i 2015. En litt større jobb med maling av Osen bro på fylkesvei 901 er også planlagt gjennomført.

På fylkesvei 975 ved Fidjeland har Jogla bro store erosjonsskader i elveløp og undergraving av brofundamenter. NVE er engasjert i saken for å prosjektere erosjonssikring av elveløpet under brua. Det forventes at arbeidene kan utføres i 2015.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. januar 2015 | Skriv ut siden

Siste fra Samferdsel

 • Samferdselsstatistikk 2018
  av jto, 24.05.19

  Rushtidsavgiften reduserer biltrafikken i Kristiansand

  Les mer
 • Tømmerstabel
  av jto, 23.05.19

  Agderfylkene får flere millioner til bedre forhold for tømmertransport

  Les mer
 • Akt Logo
  av jto, 22.05.19

  Svært positiv utvikling for Agder kollektivtrafikk AS

  Les mer